Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de schade die u met uw motor aan anderen toebrengt. De dekking wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht wanneer u een motor bezit. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen motor door een aantal gebeurtenissen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade verzekerd is:

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor toebrengt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. De WA verzekering is de verplichte verzekering voor uw motorrijtuig.

Extra informatie

Als iemand door uw schuld gewond is geraakt, wordt er maximaal EUR 6.100.000,- per gebeurtenis vergoed. Als u schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen dan wordt er per gebeurtenis maximaal EUR 2.500.000,- vergoed.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw motor beschadigd? En kunt u daardoor niet verder rijden? Of kan u zelf niet verder rijden na een ongeluk? Of is uw motor gestolen? Dan worden de kosten van hulpverlening vergoed.

Hieronder vallen berging, slepen of het vervoer van de motor of de bagage. Of het vervoer van de bestuurder en de passagiers.

Diefstal of total loss

Een uitgebreid cascoverzekering kent verschillende waarde begrippen. Bij een nieuwe motor wordt uitgegaan van de nieuwwaarde. Bij een oudere – of tweedehands motor wordt uitgegaan van de aanschafwaarde, taxatiewaarde of dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De aanschafwaarde is wat u voor de motor hebt betaald. De dagwaarde is de waarde van de motor op het moment dat de schade ontstond.

Schade door brand of natuur

U bent verzekerd voor schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm of aanrijding met een loslopend dier.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is.

Schade aan eigen motor

U bent verzekerd voor schade aan uw eigen motor door andere gebeurtenissen dan die hierboven al genoemd zijn. Ook als het uw schuld is, bijvoorbeeld bij een aanrijding.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard meeverzekerd.

Voor reparatiekosten langs de weg (m.u.v. materiaalkosten) wordt maximaal EUR 100,- per gebeurtenis vergoed.

Accessoires

Opties die vanuit de fabriek zijn ingebouwd of gemonteerd, zijn standaard meeverzekerd. Alles wat u daarna laat inbouwen of monteren, zoals een radio of navigatiesysteem, zien wij als accessoires. Deze accessoires zijn standaard meeverzekerd tot EUR 1.500,-. 

Extra informatie

U kunt de dekking uitbreiden tot maximaal EUR 2.500,- of EUR 5.000,-.

Keuze: schadeverzekering opzittenden

Is er schade aan u en uw passagiers na een verkeersongeval met de verzekerde motor dan wordt maximaal EUR 25.000,- vergoed.

Keuze: motorrijtuigenrechtsbijstand

Deze verzekering biedt hulp bij het verhalen van uw schade, die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw motor. Of rechtsbijstand bij een juridisch meningsverschil over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt. Of bij een strafzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de schade tijdens verhuur ontstaat of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.

Wedstrijden

U bent niet verzekerd wanneer u deelneemt aan wedstrijden, snelheidsproeven of – ritten.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de verzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele of strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd wanneer de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie.

Lesdoeleinden, koeriersdiensten

U bent niet verzekerd als u uw motor gebruikt voor lesdoeleinden of bij koeriersdiensten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Iedere keer als u schade heeft, moet u een deel van de schade zelf betalen. U betaalt het bedrag dat op de polis staat onder ‘eigen risico’.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. U betaalt dan minder premie.

Reparatie

Bij schade heeft u de vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Extra korting bij VRO-cursus of winterstop

Heeft u een Voortgezette Rij Opleiding gevolgd? Of  gebruik u uw motor alleen in de zomermaanden? Dan kan de premie in beide gevallen met 10% verlaagd worden.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa. Daarnaast zijn er nog enkele niet-Europese landen waar u ook verzekerd bent. Op het Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen Groene Kaart) staat precies aangegeven in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u de vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte bij strafbare feiten, zoals diefstal. Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Extra informatie

Houd u zich niet aan deze verplichtingen en schaad u de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. Zo kan een schade kan worden afgewezen, u premie worden aangepast, het eigen risico worden gewijzigd. De verzekering kan zelfs beëindigd worden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen de premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Wanneer u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kun u premiekorting krijgen (tot maximaal 75%). Wanneer u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat en eindigt bij opzegging.

De verzekering eindigt ook wanneer u niet langer in Nederland woont of wanneer uw motor in het buitenland wordt gestald. Of een buitenlands kenteken krijgt.

Verder eindigt de verzekering wanneer er een schade op basis van totaal verlies is vergoed.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

U kunt de verzekering bijvoorbeeld opzeggen via “Mijn Verzekeringen”.