Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw motor aan anderen veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Wilt u schade aan uw eigen motor verzekeren? Kies dan voor Beperkt of Uitgebreid Casco. Verder kunt  u nog kiezen voor de aanvullende verzekeringen Rechtsbijstand en Schadeverzekering Opzittende.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u met uw motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen.

Extra informatie

U kunt de verzekering uitbreiden met Beperkt of Uitgebreid Casco voor schade aan uw motor. Daarnaast kunt u nog kiezen voor de aanvullende verzekeringen Rechtsbijstand en Schadeverzekering Opzittende.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd als u met uw motor schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere berging en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen

Diefstal of total loss

Heeft u uw motor Beperkt of Uitgebreid Casco verzekerd? Dan wordt bij diefstal en total loss van de motor de eerste 3 jaar de nieuw- of aankoopwaarde vergoed. Na deze periode vervangingswaarde. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor de details.

Extra informatie

Het is belangrijk dat uw motor is voorzien van de juiste diefstalbeveiliging. Een ART klasse 4 slot is altijd verplicht. Afhankelijk de waarde van de motor kunnen er aanvullende eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarm zijn en/of de verplichting om de motor in de nacht binnen te stallen.

Keuze: schade door brand of natuur

Heeft u uw motor Beperkt Casco of Uitgebreid Casco verzekerd? Dan is schade door brand of natuur verzekerd. Denkt u hierbij aan een aanrijding met een dier.

Extra informatie

Met de Uitgebreide Casco dekking is schade aan uw motor ook verzekerd als het uw eigen schuld is.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) diefstal valt onder de Beperkt en Uitgebreid Casco dekking.

Keuze: schade aan eigen motor

Heeft u uw motor Uitgebreid Casco (All Risks) verzekerd? Dan is alle schade aan uw motor verzekerd, ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard verzekerd.

Extra informatie

Is uw motor niet binnen 2 dagen te repareren, dan wordt uw motor terug naar Nederland gebracht.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de schade tijdens verhuur ontstaat of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden. .

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij elke schade aan je motor betaal je een deel eigen risico. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de waarde van de motor.

Extra informatie

U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. U betaalt dan minder premie.

Waar ben ik gedekt?

Op de Groene Kaart staan alle landen vermeld waar deze verzekering dekking biedt.

Extra informatie

Uiteraard in Nederland en West Europa, voor de complete opsomming raadpleegt u de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie via een maandelijkse incasso of eenmaal per jaar betaalt.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u korting op uw premie krijgen (tot maximaal 75%). Als u schade claimt dan kan de korting (deels) weer vervallen of betaalt u zelfs een toeslag.  

Extra informatie

U kunt terugval voorkomen door een schade voor eigen rekening te nemen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Mocht er iets in uw situatie veranderen, meld dat dan aan ons. De verzekering kunt u dagelijks opzeggen, maar houdt u wel rekening met de opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen.