Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw auto aan anderen veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Daarnaast bent u aanvullend verzekerd voor schade aan uw eigen auto bij een beperkt aantal oorzaken zoals diefstal, inbraak en ruitschade.

Extra informatie

U kunt de verzekering nog uitbreiden met de aanvullende verzekeringen Rechtsbijstand, Schadeverzekering Inzittenden en Pechhulp.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Verzekerd zijn onder andere slepen en repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto wordt de vervangingswaarde vergoed. Is uw auto bijvoorbeeld jonger dan 1 jaar en heeft u deze nieuw gekocht dan krijgt u de nieuwwaarde van de auto. Raadpleeg de voorwaarden voor de details.

Extra informatie

Afhankelijk van het type, de leeftijd en de aarde van de auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarm met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto’s kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.

Reparatie

Bij alle schade heeft u de vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Als u de schade laat herstellen door een bij de schadeservice  aangesloten hersteller heeft u geen eigen risico. Laat u de schade door een ander herstelbedrijf repareren? Dan wordt de uitkering met € 500 verminderd.

Extra informatie

Maakt u gebruik van een bij de schadeservice aangesloten hersteller dan heeft u ook de volgende voordelen: gratis vervangend vervoer tijdens de reparatieperiode, haal- en brengservice, garantie op de reparatie en wij betalen de rekening rechtstreeks aan de hersteller.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming is verzekerd.

Ruitschade

Bij ruitschade heeft u geen eigen risico als de reparatie of vervanging van de ruit door een geselecteerd ruitschadeherstelbedrijf wordt uitgevoerd. Laat u het herstel van de ruitschade door een ander herstelbedrijf uitvoeren? Dan wordt de uitkering met € 500 verminderd.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal en inbraak zijn verzekerd.

Extra informatie

Afhankelijk van de leeftijd en de waarde van uw auto kunnen er eisen aan de beveiliging worden gesteld. Dit kan een alarmsysteem met hellingshoekdetectie zijn. Bij duurdere auto's kan aanvullend ook een voertuigvolgsysteem nodig zijn.

Andere schade aan eigen auto

Bijvoorbeeld schade door een aanrijding met loslopende dieren. De volledige opsomming van alle verzekerde risico's kunt in de polisvoorwaarden nalezen.

Keuze: pechhulp

Als u er voor kiest om pechhulp te verzekeren dan heeft u de keuze uit dekking in Nederland of Europa. In beide gevallen kunt u zelfs pechhulp in uw eigen woonplaats meeverzekeren.

Extra informatie

Als bijvoorbeeld reparatie ter plekke niet mogelijk is wordt uw auto naar een herstelbedrijf gebracht.

Keuze: Vrije reparatiekeuze

Wilt u zelf kiezen waar u de schade laat repareren zonder eigen risico? Kies dan voor de aanvullende dekking Vrije reparatiekeuze. U betaalt dan wel een hogere premie.

Extra informatie

Bij de Vrije reparatiekeuze moet herstel van de ruitschade wel door een merkdealer of een bij de Focwa of Bovag aangesloten hersteller worden uitgevoerd. Doet u dat niet?
Dan wordt de uitkering met € 500 verminderd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, rijden zonder rijbewijs of door misbruik van alcohol/drugs. Als de schade ontstaat tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In deze situaties kan het zijn dat de schade die aan de benadeelde is vergoed, weer aan ons terugbetaald moet worden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Vandalisme valt niet onder de dekking van deze verzekering.

Eigen risico

U heeft standaard geen eigen risico. U moet de schade dan wel laten herstellen door een bij de schadeservice aangesloten hersteller. Doet u dat niet? Dan wordt de uitkering met € 500 verminderd.

Waar ben ik gedekt?

Op de Groene Kaart staan alle landen vermeld waar deze verzekering dekking biedt.

Extra informatie

Uiteraard in Nederland en West Europa, voor de complete opsomming raadpleegt u de Groene Kaart.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt er voor kiezen om uw premie in maandelijkse termijnen te betalen of in één keer voor het hele jaar. Als u kiest voor maandelijkse betaling, dan incasseren wij de premie automatisch van uw rekening.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen of betaald u zelfs een toeslag.

Extra informatie

U kunt terugval voorkomen door een schade voor eigen rekening te nemen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt de verzekering dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via Mijn Verzekeringen.