Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhanger, zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Als uw aanhanger op slot staat en hij wordt toch gestolen, krijgt u de dagwaarde vergoed. Ook bij totaalverlies krijgt u de dagwaarde vergoed.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert.

Accessoires

Accessoires zijn meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, tijdens verhuur, bij rijden zonder geldig rijbewijs of door misbruik van alcohol of drugs.Let op: Schade aan en diefstal van spullen in de aanhanger zijn niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het voertuig dat uw aanhanger trekt biedt een WA-dekking voor de aanhanger, ook als de koppeling is losgeschoten.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 100 per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.