Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt en u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als u per ongeluk een huisgenoot verwondt, bent u daarvoor verzekerd.

Wat is verzekerd?

U, uw partner en andere personen die op uw adres staan ingeschreven. Ook een au pair of huispersoneel is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Veroorzaakt u tijdens het oppassen of logeren bij iemand anders schade? Dan is dat verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

U bent verzekerd tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: uw hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door uw eigen woning in Nederland en uw tweede woning binnen Europa is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 12.500. Let op: schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door sport en spel

ls u tijdens het sporten per ongeluk een medespeler of een toeschouwer verwondt, dan is dat verzekerd. Ook spullen van een ander die u kapot maakt, zijn verzekerd.

Hoogte van de dekking

U kunt bij ons kiezen uit een verzekerd bedrag van € 1.250.000 of € 2.500.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan uw eigen spullen of die van andere verzekerden.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder uw autoverzekering (WA).

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Let op: schade ontstaan tijdens (onbetaald) vrijwilligerswerk is wel verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bent u jager? Dan kunt u de aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met een dekking voor dit risico. U bent daarvoor namelijk niet standaard verzekerd.

Eigen risico

Standaard geldt er een eigen risico van € 50. Tegen een premiekorting kunt u kiezen voor een eigen risico van € 150 voor schade veroorzaakt door kinderen.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.