Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verplichte dekking. U kunt zich aanvullend verzekeren met de Beperkt Casco of Volledig Casco dekking.

Extra informatie

Beperkt Casco biedt dekking voor schade aan de camper veroorzaakt door externe factoren. Volledig Casco biedt dekking voor de meeste schade veroorzaakt door uzelf of anderen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw camper veroorzaakt aan andere personen(derden) en/of andermans voertuig of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeval.

Reparatie

Laat de schade aan uw camper repareren via een schadeherstelbedrijf dat is aangesloten bij ons netwerk. Dan heeft u geen eigen risic

Keuze: diefstal of total loss

Beperkt casco biedt dekking bij diefstal. Volledig casco bij total loss. Bij Volledig Casco vergoeden wij de nieuwwaarde tot maximaal € 80.000, als de camper fabrieksgebouwd, niet ouder dan 36 maanden, nieuw bij afgifte Nederlands kenteken en alleen voor particulier gebruik is.

Keuze: schade door brand of natuur

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking vergoedt schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inboedel

De inboedel en (zonne-)luifel kunt u aanvullend tot max. € 25.000 meeverzekeren

Keuze: ruitschade

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking biedt vergoeding van de reparatie via een bij ons aangesloten herstelbedrijf. Voor ruitvervanging geldt een maximum vergoeding van € 1.000 per gebeurtenis na aftrek van het eigen risico.

Keuze: schade aan eigen camper

Alle schade aan uw camper is verzekerd. Bij een Volledig Cascodekking is er ook dekking als de schade uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Niet verzekerd.

Wanneer keren wij niet uit?

  • In ieder geval bij schade ontstaan door opzet, bij rijden zonder geldig rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs of tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw camperverzekering geldt alleen in de landen die genoemd zijn op de groene kaart.

Eigen risico

Bij schade aan uw camper is het eigen risico € 135 per gebeurtenis. Dit vervalt als u de schade laat repareren bij een door ons geselecteerd herstelbedrijf.

Waar ben ik gedekt?

Wij vergoeden schade in het buitenland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u minder dan {3} maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen [via telefoon][,] [schriftelijk] [of] [via onze website].