Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verplichte Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) biedt dekking voor de financiële gevolgen van schade die u met uw motor aan anderen toebrengt. Schade aan uw motor kunt u aanvullend verzekeren met een Beperkt of Volledig Cascodekking.

Extra informatie

Beperkt Casco: vergoeding van de financiële schade aan uw motor door onder andere diefstal, brand en aanrijding met dieren. Volledig Casco: ook voor schade die u zelf aan uw motor veroorzaakt, zoals botsen, slippen of omslaan.

Wat is verzekerd?

De verplichte Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) biedt dekking voor de financiële gevolgen van schade die u met uw motor aan anderen toebrengt. Schade aan uw motor kunt u aanvullend verzekeren met een Beperkt of Volledig Cascodekking.

Extra informatie

Beperkt Casco: vergoeding van de financiële schade aan uw motor door onder andere diefstal, brand en aanrijding met dieren. Volledig Casco: ook voor schade die u zelf aan uw motor veroorzaakt, zoals botsen, slippen of omslaan.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor aan andere personen (derden) en/of andermans voertuig of spullen veroorzaakt. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeluk. Dit geldt ook voor een zijspan die eventueel aan uw motor gekoppeld is.

Keuze: diefstal of total loss

Beperkt casco biedt dekking bij diefstal. Volledig casco biedt ook dekking bij total loss. Wij vergoeden de nieuwwaarde bij een nieuwe motor (max € 25.000, niet ouder dan 15 maanden, eerste eigenaar, particulier gebruik, nieuw bij afgifte kentekenbewijs). De dagwaarde bij een tweedehands motor.

Keuze: schade door brand of natuur

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking vergoedt schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

Met een (Beperkt of Volledig) Cascodekking heeft u dekking voor schade als gevolg van een (poging tot) diefstal. Uw motor moet wel voldoen aan de beveiligingseisen.

Keuze: schade aan eigen motor

Alle schade aan uw motor is verzekerd. Bij een Volledig Cascodekking ook als de schade uw eigen schuld is.

Aanvullende dekkingen

U kunt de volgende aanvullende dekkingen meeverzekeren: Helm, Kleding en Schoenen, Schadeverzekering opzittenden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren in ieder geval niet uit als de schade is veroorzaakt door opzet, misbruik van alcohol, tijdens rijden zonder rijbewijs of drugs. Ook is er geen dekking bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Meest voorkomende vraag, klacht of misverstand.}

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 90 per gebeurtenis. In de polisvoorwaarden vindt u meer informatie over eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als u schade claimt, vervalt de korting (deels).

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.