Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering heeft u automatisch bij uw autoverzekering en biedt hulp bij pech onderweg met uw auto of bij ziekte van de chauffeur.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp langs de weg, transport naar de garage, berging/stalling van uw auto, een huurauto, vervoer terug naar Nederland voor de auto en de passagiers en verblijf- hotelkosten. Een gewone reparatie valt niet onder pechhulp. De exacte dekking leest u in uw polisvoorwaarden.

Pech in het buitenland

Bij pech in het buitenland vergoeden we het toesturen van onderdelen en vervoer terug naar Nederland.

Speciaal kenmerk

Wij regelen een vervangende chauffeur bij ziekte als dat nodig is. Uw aanhanger is ook verzekerd voor pech. Wij helpen u 7 keer per jaar, waarvan maximaal 5 keer per jaar in uw woonplaats.

Wat is niet verzekerd?

  • U heeft geen recht op pechhulp als de schade niet gedekt is op uw autoverzekering en/of uw auto zwaarder dan 3.500 kg is.

Ongeval of gewone reparatie

Een ongeval of een gewone reparatie is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Neem bij pech of een ongeval altijd contact op met de Alarmcentrale. Het telefoonnummer staat op uw groene kaart.

Waar ben ik gedekt?

U heeft recht op hulp bij pech in Nederland, ook in uw eigen woonplaats. In het buitenland heeft u recht op hulp bij pech in de landen die op uw groene kaart staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.