Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht en vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent aansprakelijk als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Slepen, vervangend vervoer, repatriëring of noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Pechhulp

Pechhulp is bij ons standaard meeverzekerd als uw auto niet ouder is dan 25 jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de schade is veroorzaakt door opzet, tijdens het rijden zonder geldig rijbewijs of tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In die gevallen keren wij de schade uit aan de tegenpartij en moet u dezeuitkering aan ons terug betalen.

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt een uitgebreidere dekking afsluiten dan alleen WA. Bijvoorbeeld een Autoverzekering Beperkt Casco of Volledig Casco als u schade aan uw eigen auto wilt verzekeren. Of kies voor een Rechtsbijstandsverzekering Verkeer of een Schadeverzekering Inzittenden (SVI).

Extra informatie

Met de Schadeverzekering Inzittenden zijn bestuurder en passagiers verzekerd als ze (letsel) schade krijgen door een ongeval.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis ontvangt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u een korting op uw premie. Deze kan oplopen tot maximaal 80%. Claimt u wel een schade? Dan gaat uw kortingspercentage omlaag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.