Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een verzekerd conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Extra informatie

Bij de vergoeding van externe kosten heeft u de keuze uit een verzekerd bedrag van € 12.500, € 25.000 en € 50.000.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. Deze verzekering kent 4 modules en u start altijd met de module Verkeer. Daarnaast kunt u deze uitbreiden met de module Consument & Wonen, Inkomen en Fiscaal & Vermogen. Ook heeft u de keuze om het verhuur of eigendom van onroerende zaken mee te verzekeren.

Verkeer

De module Verkeer biedt juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of pleziervaartuig, veroorzaakt door iemand anders.

Letsel

De module Verkeer & Vakantie biedt juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

Onderdeel van module Verkeer & Vakantie voor verkeersongevallen en van module Consument & Wonen voor overige letselgevallen.

Keuze: wonen

De module Consument & Wonen biedt juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Of conflicten over uw woning met buren of de overheid.

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen. Als u geen eigen woning heeft, krijgt u korting op uw premie.

Keuze: werk en inkomen

De module Inkomen biedt juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

U kunt arbeidsconflicten uitsluiten tegen premiekorting.

Keuze: aankopen

De module Consument & Wonen biedt juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Bijvoorbeeld over een keuken, een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Extra informatie

Onderdeel van module Consument & Wonen.

Keuze: familie en relaties

De module Consument & Wonen biedt juridische hulp bij een conflict over een erfenis, gezondheid, sociale zekerheid en pensioen.

Extra informatie

Onderdeel van de module Consument & Wonen.

Keuze: fiscaal en vermogen

De module Fiscaal & Vermogen biedt juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Extra informatie

Onderdeel van de module Fiscaal & Vermogen.

Persoonlijke situatie

De premie en dekking bij deze verzekering is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de gezinssituatie, huur- of koopwoning en het verzekerde bedrag voor externe kosten.

Keuze: Verhuur onroerende zaken

Heeft u een pand dat u verhuurt? Met deze module krijgt u juridische hulp bij geschillen met bijvoorbeeld de huurder.

Keuze: Eigendom onroerende zaken

Heeft u een pand in eigendom die u niet voor eigen gebruik heeft? Met deze module krijgt u juridische hulp bij geschillen over dit pand, zoals bij onderhoud

Wat is niet verzekerd?

  • Als u een conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridische specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Extra informatie

Bij het afsluiten van de verzekering mag het niet bij u bekend zijn dat u juridische hulp nodig heeft.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp. U heeft de keuze tussen een verzekerd bedrag van € 12.500, € 25.000 en € 50.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als de tegenpartij eveneens bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Afhankelijk van welke module u kiest, bent u ook verzekerd in Europa (Consument & Wonen, behalve de woning) of over de gehele wereld (Verkeer).

Extra informatie

U moet wel in Nederland woonachtig zijn.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u d de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.