Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Wij vergoeden schade aan uw recreatiewoning in Nederland. Een recreatiewoning is bijvoorbeeld een bungalow, chalet of stacaravan. De recreatiewoning moet uw eigendom zijn en mag niet permanent bewoond zijn of volledig verhuurd worden.

Wat is verzekerd?

U kunt kiezen voor de dekking Beperkt, Uitgebreid of Alle gevaren. Bij Beperkt is er dekking tegen brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak/diefstal van de meeverzekerde inboedel.

Extra informatie

Bij Uitgebreid is er ook dekking tegen vandalisme, aanrijding, schade door onvoorzien binnengedrongen neerslag door lekkage of overlopen van dak- en dakgoten, en voor waterschade door leidinglekkage. Bij Alle gevaren bent u ook verzekerd voor een ander plotselinge onvoorziene gebeurtenis.

Verzekerd bedrag

Heeft uw recreatiewoning een stenen bouwaard en harde dakbedekking? Dan vergoeden wij de herbouwwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag. Als de woning van kunststof of hout is, krijgt u deze vergoeding de eerste 10 jaar. Daarna vergoeden we de dagwaarde (ook bij een andere bouwaard).

Extra informatie

De maximale uitkering varieert voor totaal verlies, beschadiging en bij diefstal van kostbaarheden.

Vandalisme

We vergoeden schade door vandalisme bij de dekking Uitgebreid en Alle gevaren.

Keuze: glas

Het glas van de recreatiewoning is meeverzekerd bij de dekking Alle gevaren. Het gaat hierbij om al het glas en kunststofruiten in de ramen en deuren van de woning.

Keuze: inboedel

We vergoeden schade aan uw spullen in de recreatiewoning, zoals meubels. Sieraden kunt u niet verzekeren. Wij vergoeden de nieuwwaarde tot maximaal het verzekerde bedrag. We vergoeden de dagwaarde in de volgende situaties.

Extra informatie

De dagwaarde voor bromfietsen/scooters, spullen die minder dan 40% van de nieuwwaarde waard zijn en spullen die ergens anders voor gebruikt worden dan waarvoor ze bestemd zijn.

Keuze: verhuur

We vergoeden schade die ontstaat als u uw recreatiewoning particulier verhuurt. De periode van verhuur mag maximaal 6 maanden (al dan niet aaneengesloten) zijn. Bij verhuur kunt u niet kiezen voor de dekking Alle gevaren.

Seizoensopslag

Tijdens de periode van opslag is schade aan de recreatiewoning en de meeverzekerde inboedel verzekerd bij brand en ontploffing, blikseminslag en inductie, diefstal, luchtverkeer en een ongeval tijdens het vervoer naar of van de opslagplaats.

Wat is niet verzekerd?

  • We keren niet uit bij slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten, een aardbeving, of overstroming. Hetzelfde geldt voor schade door onvoorzichtigheid. De tuin is niet verzekerd. Ook spullen die buiten staan, zijn niet verzekerd.

Bijgebouw

Een bijgebouw kunt u niet meeverzekeren.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid kunt u niet meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een recreatiewoning aan het strand (voor de duinen) kunnen wij niet verzekeren. Als u de recreatiewoning verhuurt, kunt u niet de Alle gevaren dekking kiezen.

Eigen risico

Op alle dekkingen geldt een eigen risico van € 100 bij schade veroorzaakt door storm. Kiest u voor een dekking Alle gevaren? Dan heeft u daarnaast een extra eigen risico van € 100 bij schade ontstaan door iedere andere plotselinge gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering is voor recreatiewoningen in Nederland, België en Duitsland. Wordt uw recreatiewoning elk seizoen uit elkaar gehaald en ergens opgeslagen? Dan is de woning in de opslag gewoon verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.