Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. Wij verzekeren schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage of eigen schuld.

Extra informatie

Wij vergoeden schade door stroomuitval (max. € 1.250). Als er water onvoorzien uit leidingen vloeit, vergoeden wij de kosten om de leiding, installaties en toestellen te herstellen. Tevens vergoeden wij hak- en breekwerk voor de huurder. 

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, tv's, boeken, (geluids)apparatuur, computers, sieraden, keukengerei en kleding.

Extra informatie

Daarnaast vergoeden we opruimingskosten/extra kosten tot een maximum van 10% van het verzekerde bedrag en vervangend verblijf max. 52 weken.

Verzekerd bedrag

We vergoeden op basis van nieuwwaarde en maximaal het bedrag waarvoor uw inboedel is verzekerd. Dit verzekerde bedrag staat op uw polis. Bij sommige schadegebeurtenissen geldt een maximum schadevergoeding of vergoeden wij de schade naar dagwaarde.

Een overzicht vind je hier.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot € 6.000. Waardevolle bezittingen tot € 15.000. Wilt u een hogere waarde verzekeren? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur is standaard tot max. € 12.000 verzekerd als u gekozen heeft voor garantie tegen onderverzekering. Wilt u een hogere waarde verzekeren? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Spullen buiten huis

De inboedel in uw auto (max. € 500 bij diefstal na inbraak) is standaard meeverzekerd. Net zoals uw tuinmeubilair, tuingereedschap en wasgoed in de tuin of op het balkon van het woonhuis.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat u ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Keuze: waardegarantie en korting bij beveiliging

Waardegarantie betekent dat we altijd het hele schadebedrag vergoeden bij een verzekerde schade. Zo bent u nooit onderverzekerd. Met een goed beveiligde woning krijgt u 15% korting op de premie van uw inboedelverzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage, opzettelijk handelen of nalaten en schade veroorzaakt door dieren. Check de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van uw spullen buiten uw woning is niet altijd gedekt. Check de polisvoorwaarden.

Eigen risico

U heeft een eigen risico van € 150 per gebeurtenis. Bij stormschade geldt voor huurdersbelang een eigen risico van € 100.

Extra informatie

Huurdersbelang zijn alle veranderingen, verbeteringen of uitbreidingen die u, voor eigen rekening, heeft aangebracht of tegen betaling heeft overgenomen van de vorige huurder. Zoals bijvoorbeeld een parketvloer, keuken of badkamer maar ook schilderwerk en behang.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.