Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Geniet u in uw vrije tijd actief van uw sport of hobby? Dan is de kostbare uitrusting van uw hele gezin overal ter wereld verzekerd tegen schade, diefstal en verlies met deze speciale recreatiegoederenverzekering. Ook voor uw kampeeruitrusting!

Wat is verzekerd?

 U bent verzekerd voor elk van buitenkomend onheil. Dit is een onverwachte en onvoorziene gebeurtenis die niets met de aard of de kwaliteit van uw recreatiegoederen te maken heeft. Een van buitenkomend onheil is bijvoorbeeld brand, beschadiging (anders dan beschadiging door gewoon gebruik) of diefstal.

Verzekerd bedrag

Het eerste jaar bij diefstal of total loss een vergoeding op basis van de nieuwwaarde tot het maximaal verzekerde bedrag dat op de polis staat. Zijn uw recreatiegoederen beschadigd maar niet total loss dan vergoeden we de reparatiekosten.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • schade ontstaan door een misdrijf waaraan u meewerkt, als u beinvloed bent door alcohol of drugs, tijdens het uitoefenen van uw beroep, bedrijf of betaalde functie, tijdens verhuur van de recreatiegoederen, bij onvoldoende zorg en onderhoud.

wat is niet verzekerd?

slijtage, eigen gebrek, ondeskudige reparatie, langzaam werkende weersinvloeden, kortsluiting, onderdelen van uw wintersportuitrusting (zoals alleen skistokken), lekkage van batterijen, diefstal uit een vervoermiddel als er geen sporen van braak zijn of als uw recreatiegoederen zichtbaar waren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

er geldt slechts een eigen risico van € 25 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Uw spullen zijn overal ter wereld verzekerd tegen diefstal, verlies en schade.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.