Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

3-in-1 studentenverzekering: aansprakelijkheids-, ongevallen- en inboedelverzekering. Daarnaast is het mogelijk om een ook mogelijk om een doorlopende reis- en annuleringsverzekering aan het pakket toe te voegen.

Wat is verzekerd?

aansprakelijkheid, inboedel en ongevallen. Optioneel doorlopende reis (eventueel annulering).

Verzekerd bedrag

U vindt de verzekerde bedragen per rubriek in de voorwaarden.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • U vindt de uitsluitingen per rubriek (aansprakelijkheid, inboedel, ongevallen en doorlopende reis) in de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

geen eigen risico

Waar ben ik gedekt?

Gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.