Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (lichamelijk letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.

Wat is verzekerd?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten zijn verzekerd. Ook een au pair of 'wit betaalde werkster' is verzekerd (huispersoneel).

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade verzoorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning.

Niet aansprakelijk en toch dekking

In sommige gevallen ben je niet aansprakelijk en heb je toch dekking tot € 12.500,-. Bijvoorbeeld in geval van schade tijdens een vriendendienst, sport en spel, logeren / oppassen en verzorgen van een huisdier.

Schade tijdens vrijwilligerswerk

Veroorzaak je schade tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk? Dan ben je daar ook voor verzekerd. Het is daarbij wel van belang voor welk soort organisatie je het vrijwilligerswerk doet. Daarover lees je meer in de polisvoorwaarden.

Schade door joy-riding of joy-varen

Schade die een minderjarige (waarvoor u verantwoordelijk bent) veroorzaakt door joy-riding of joy-varen is ook verzekerd. Wij vergoeden tot maximaal  € 7.500 als er geen aansprakelijkheidsverzekering was afgesloten voor het voer- of vaartuig.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is wel verzekerd.

Schade door auto

Schade met of door uw auto is niet gedekt.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaak je schade tijdens een vriendendienst? Of veroorzaak je schade aan geleende spullen? Dan is het verzekerd bedrag lager.

Eigen risico

Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 90,- daarvoor krijg je een premiekorting. Met een vrijwillig verhoogd eigen risico naar  € 500,-  kan de premiekorting zelfs oplopen naar 30%.

Extra informatie

Zijn kinderen niet meeverzekerd en veroorzaken zij schade waarvoor je aansprakelijk bent? Dan kan je de verzekering aanpassen naar de juiste gezinssamenstelling tegen de premie die daarbij hoort. Wij vergoeden dan de eerder gemaakte schade met een eigen risico van € 150,-.

Standaard of lager verzekerd bedrag?

Het standaard verzekerd bedrag is € 2.500.000,- per aanspraak. Kies je voor een lager verzekerde bedrag van € 1.250.000,- dan geldt een premiekorting van 12,5%

Extra informatie

Tegenwoordig wordt een verzekerd bedrag van € 2.500.000,- vaak gekozen.. Als je dat bedrag voor jouw situatie te hoog vindt, dan kan je kiezen voor het lagere bedrag.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting.. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar via je tussenpersoon.