Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA Casco (of All Risk) dekt de schade die je met je auto toebrengt aan anderen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto. Ook als je die zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld als je tegen een paaltje rijdt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schades veroorzaakt door of aan je auto verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met jouw auto schade veroorzaakt aan anderen, aan andermans auto of aan andermans spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na twee jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Reparatie

Je heeft geen eigen risico als je de schade laat herstellen bij een aangesloten Schadegarant herstelbedrijf. Daarnaast krijg je tijdens de reparatie bij een aangesloten Schadegarant herstelbedrijf een vervangende auto.

Extra informatie

Bij een eigen herstelbedrijf, bij een ruitreparatie of bij een ruitvervanging krijg je geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk.

Inbraak

Schade aan je auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan jouw eigen auto is verzekerd. Ook als het je eigen schuld is.

Extra informatie

Melden van een schade kan ervoor zorgen dat je minder korting krijgt op de premie.

Pechhulp

Hulpverlening bij pech in het buitenland. Zo nodig regelen wij voor jou een noodreparatie, zodat je weer zelf met de auto verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat je auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage

Korting

Verzeker jouw tweede auto of de auto van je partner (waarmee je samenwoont) met dezelfde schadevrijejaren korting die je voor de eerste auto krijgt. Sluit je nog meer schadeverzekeringen bij ons af, dan krijg je extra pakketkorting op je autoverzekering die kan oplopen tot wel 12%.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij de volgende zaken: Als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Als de schade ontstaat tijdens verhuur van je auto of bij vervoer tegen betaling. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzeker je met een Schadeverzekering Inzittenden(SVI). Voor juridische problemen in verkeer sta je er met een Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen niet alleen voor.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico. Tenzij je kiest voor een schadeherstelbedrijf die niet bij ons aangesloten is, als er op je polis een vrijwillig gekozen eigen risico en/of een verplicht eigen risico staat of als wij het eigen risico verhogen omdat de bestuurder bij schade jonger is dan 24 jaar.

Extra informatie

Kies je voor een eigen hersteller of laat j de schade niet repareren? Dan is er bij ruitreparatie een eigen risico van € 150,-. Bij ruitvervanging en alle overige schades is het eigen risico € 595,-. Heb je een vrijwillig gekozen eigen risico en/of een verplicht eigen risico? Of verhogen wij het eigen risico omdat de bestuurder bij schade jonger is dan 24 jaar? Dan tellen we dat bij de genoemde eigen risico bedragen op.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijgt u een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je no claim (premie)korting.

Extra informatie

Over het WA en Casco gedeelte bouw je een maximale korting van 82,5% op. Als je schade claimt, dan kan de korting minder worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar via je tussenpersoon.