Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA Casco (of All Risk) dekt de schade die u met uw auto toebrengt aan anderen. Daarnaast bent u verzekerd voor schade aan uw eigen auto. Ook als u die zelf veroorzaakt, bijvoorbeeld als u tegen een paaltje rijdt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schades veroorzaakt door of aan uw auto verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, aan andermans auto of aan andermans spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer, repatriëring en noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Is uw auto bij total loss of diefstal minder dan twee jaar oud? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Na twee jaar gaan we uit van het bedrag dat de auto waard is volgens de ANWB/Bovag-koerslijst. We tellen hier 10% bij op.

Reparatie

U heeft geen eigen risico als u de schade laat herstellen bij een aangesloten Schadegarant herstelbedrijf. Daarnaast krijgt u tijdens de reparatie bij een aangesloten Schadegarant herstelbedrijf een vervangende auto.

Extra informatie

Bij een eigen herstelbedrijf, bij een ruitreparatie of bij een ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Extra informatie

Melden van een schade kan ervoor zorgen dat u minder korting krijgt op u premie.

Pechhulp

Hulpverlening bij pech in het buitenland. Zo nodig regelen wij voor u een noodreparatie, zodat u weer zelf met de auto verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen wij ervoor dat uw auto wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage

Korting

Verzeker uw tweede auto of de auto van uw partner (waarmee u samenwoont) met dezelfde schadevrijejaren korting die u voor uw eerste auto krijgt. Sluit u nog meer schadeverzekeringen bij ons af, dan krijgt u pakketkorting op uw autoverzekering die kan oplopen tot wel 12%.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij de volgende zaken: Als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Als de schade ontstaat tijdens verhuur van uw auto of bij vervoer tegen betaling. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een Schadeverzekering Inzittenden(SVI). Voor juridische problemen in verkeer staat u er met een Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen niet alleen voor.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico. Tenzij u kiest voor een schadeherstelbedrijf die niet bij ons aangesloten is, als er op uw polis een vrijwillig gekozen eigen risico en/of een verplicht eigen risico staat of als wij het eigen risico verhogen omdat de bestuurder bij schade jonger is dan 24 jaar

Extra informatie

Kiest u voor een eigen hersteller of laat u de schade niet repareren? Dan is er bij ruitreparatie een eigen risico van € 150,-. Bij ruitvervanging en alle overige schades is het eigen risico € 595,-. Heeft u een vrijwillig gekozen eigen risico en/of een verplicht eigen risico? Of verhogen wij het eigen risico omdat de bestuurder bij schade jonger is dan 24 jaar? Dan tellen we dat bij de genoemde eigenrisico bedragen op.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting.

Extra informatie

Over het WA en Casco gedeelte bouwt u een maximale korting van 82,5% op. Als u schade claimt, dan kan de korting minder worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar via uw tussenpersoon.