Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. Schade aan uw eigen auto vergoeden wij niet.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schades veroorzaakt door uw auto verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, aan andermans auto of aan andermans spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Kortingen

Verzeker uw tweede auto of de auto van uw partner (waarmee u samenwoont) met dezelfde schadevrije jarenkorting die u voor uw eerste auto krijgt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet bij de volgende zaken: Als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Als de schade ontstaat tijdens verhuur van uw auto of bij vervoer tegen betaling. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs!

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Reparatie van uw eigen voertuig is niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een autoverzekering Beperkt Casco of Allrisk af. Of kies voor een Rechtsbijstandsverzekering Verkeer of een Schadeverzekering Inzittenden.

Extra informatie

Met de Rechtsbijstandsverzekering Motorrijtuigen staat u er niet alleen voor bij juridische conflicten over het verkeer.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Extra informatie

In sommige situaties/Bij sommige gebeurtenissen kunnen specifieke eigen risico's gelden.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting. De korting voor het gedeelte van de WA dekking kan oplopen tot maximaal 82,5%.

Extra informatie

Als u schade claimt, gaat er een deel van de korting verloren. U kunt als bescherming hiervoor een No Claim Beschermer nemen. U mag dan één keer jaar een schade claimen, zonder dat u korting verliest.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar via uw tussenpersoon.