Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schades door of aan uw auto verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Raakt uw auto total loss dan vergoeden wij, onder andere afhankelijk van de ouderdom van de auto, de nieuwwaarde of de aanschafwaarde of de waarde volgens de ANWB/BOVAG-koerslijst plus 10%.

Reparatie

Laat schade aan uw auto repareren via een aangesloten Schadegarant herstelbedrijf. Dan heeft u geen eigen risico. Tijdens de reparatie krijgt u dan een vervangende auto.

Extra informatie

Bij een eigen herstelbedrijf, bij een ruitreparatie of bij een ruitvervanging krijgt u geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

U krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstelnetwerk.

Inbraak

Schade aan uw auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw auto. Dit hangt af van het type auto.

Kortingen

Verzeker uw tweede auto of de auto van uw partner (waarmee u samenwoont) met dezelfde schadevrije jarenkorting die u voor uw eerste auto krijgt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij de volgende zaken: Als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Als de schade ontstaat tijdens verhuur van uw auto of bij vervoer tegen betaling. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking? Bijvoorbeeld voor schade aan uw auto door eigen schuld? Sluit dan een autoverzekering Volledig Casco af. Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzekert u met een SchadeVerzekering Inzittenden(SVI).

Extra informatie

Met de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen staat u er niet alleen voor bij juridische problemen over het verkeer.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico. Tenzij u kiest voor een schadeherstelbedrijf dat niet bij ons aangesloten is.

Extra informatie

Kiest u voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een eigen risico van € 150,- bij ruitreparatie. Bij ruitvervanging en alle overige schade geldt een eigen risico van € 595,-

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijgt u een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag aan ons over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting .

Extra informatie

Over het WA gedeelte bouwt u een maximale korting van 82,5% op. Als u schade claimt, dan kan de korting minder worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar via uw tussenpersoon.