Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan jouw auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schades door of aan jouw auto verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met jouw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Raakt je auto total loss dan vergoeden wij, onder andere afhankelijk van de ouderdom van de auto, de nieuwwaarde of de aanschafwaarde of de waarde volgens de ANWB/BOVAG-koerslijst plus 10%.

Reparatie

Laat schade aan jouw auto repareren via een aangesloten Schadegarant herstelbedrijf. Dan heb je geen eigen risico. Tijdens de reparatie krijg je dan een vervangende auto.

Extra informatie

Bij een eigen herstelbedrijf, bij een ruitreparatie of bij een ruitvervanging krijg je geen vervangende auto.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed via een bij ons aangesloten schadeherstel netwerkpartner.

Inbraak

Schade aan je auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van jouw auto. Dit hangt af van het type auto.

Kortingen

Verzeker jouw tweede auto of de auto van je partner (waarmee je samenwoont) met dezelfde schadevrije jarenkorting die je voor de eerste auto krijgt.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij de volgende zaken: Als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Als de schade ontstaat tijdens verhuur van jouw auto of bij vervoer tegen betaling. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere dekking? Bijvoorbeeld voor schade aan jouw auto door eigen schuld? Sluit dan een autoverzekering Volledig Casco af. Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzeker je met een SchadeVerzekering Inzittenden(SVI).

Extra informatie

Met de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen sta je er niet alleen voor bij juridische problemen over het verkeer.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico. Tenzij je kiest voor een schadeherstelbedrijf dat niet bij ons aangesloten is.

Extra informatie

Kies je voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een eigen risico van € 150,- bij ruitreparatie. Bij ruitvervanging en alle overige schade geldt een eigen risico van € 595,-

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis krijg je een Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in jouw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag aan ons over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je no claim (premie)korting .

Extra informatie

Alleen over het WA gedeelte bouw je een maximale korting van 82,5% op. Als je schade claimt, dan kan de korting minder worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar via je tussenpersoon.