Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als jij of je gezinsleden per ongeluk zelf schade veroorzaken aan  jullie spullen. Je kunt ook kiezen voor aanvullende Modules waarmee je met de Module Glasverzekering ook een glasverzekering afsluit voor je huurwoning of de Module Kostbaarheden waarmee je bijzondere bezittiingen extra verzekert.

Wat is verzekerd?

De Lancyr Inboedelverzekering verzekert je spullen zoals; meubels, kleding, sieraden, audiovisuele en computerapparatuur, muziek-instrumenten, kunst en antiek.

Extra informatie

Bijzondere bezittingen zijn verzekerd tot gemaximeerde bedragen. Wil je meer of uitgebreider verzekeren? Kies dan voor de Module Kostbaarheden.

Verzekerd bedrag

We vergoeden meestal de nieuwwaarde van je spullen. Zijn deze bij schade minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijg je de dagwaarde. Voor kunst en antiek geldt de zeldzaamheidswaarde. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel. 

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Nieuwwaarde is het bedrag waarvoor je de spullen nieuw kunt kopen. Dagwaarde is de waarde van de spullen vlak voor het moment van de schade.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kan je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Binnenshuis zijn je sieraden standaard verzekerd tot € 6.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaal je extra premie.

Extra informatie

Wil je uitgebreider verzekeren of hogere bedragen? Kies dan voor de Module Kostbaarheden.

(Audio-) apparatuur

Binnenshuis zijn je audiovisuele en computerapparatuur standaard verzekerd tot € 12.000,-. Voor een hoger verzekerd bedrag betaal je extra premie.

Extra informatie

Wil je uitgebreider verzekeren of voor hogere bedragen? Kies dan voor de Module Kostbaarheden.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden schade aan spullen in schuren, tuinen en op balkons.

Extra informatie

Hiervoor gelden andere voorwaarden dan bij schade binnenshuis.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is ook verzekerd. Lees in de polisvoorwaarden wat er precies is verzekerd.

Keuze: Glasverzekering

Voor een vast bedrag per jaar kan je ook aanvullend een glasverzekering afsluiten voor de ruiten in je woning.

Extra informatie

De glasverzekering wordt uitgevoerd door verzekeraar Midglas.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Slijtage en ongedierte

Slijtage is niet verzekerd. Schade die ontstaat door geleidelijke inwerking op de inboedel, zoals corrosie, roestvorming of verkleuring is ook niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag je verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaal je welke inboedeldekking bij jouw situatie past.

Eigen risico

Bij sommige schades betaal je een eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan inboedel (je spullen) in jouw huis in Nederland.

Extra informatie

Het huis (adres) waarop de inboedelverzekering is afgesloten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.
 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar via je adviseur.