Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan je eigen auto door een aantal gebeurtenissen. Zoals bijvoorbeeld brand en diefstal.
 

Extra informatie

Extra informatie
Als aanvullende dekking zijn de volgende opties mogelijk:
- No-claim beschermer (alleen voor de WA-dekking);
- Schadeverzekering voor inzittenden;
- Ongevallenverzekering inzittenden met verschillende dekkingspakketten;
- Rechtsbijstandverzekering;
- Pechhulpverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schades door of aan je auto verzekerd zijn.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met jouw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Raakt je auto total loss dan vergoeden wij, onder andere afhankelijk van de ouderdom en de onderhoudstoestand van de auto, de nieuwwaarde of de waarde volgens de ANWB/BOVAG-koerslijst plus 10%.

Extra informatie

In geval van total loss zal er een vergoeding worden vastgesteld onder aftrek van de waarde van de restanten van de auto.

Reparatie

Laat schade aan je auto repareren via een herstelbedrijf uit het Lancyr herstelnetwerk. Dan heb je geen (standaard) eigen risico. Tijdens de reparatie krijg je dan ook een vervangende auto, of de auto wordt opgehaald en weer gebracht van en naar een locatie in Nederland die je zelf mag bepalen.

Extra informatie

Bij reparatie door een niet aangesloten herstelbedrijf, bij een ruitreparatie of bij een ruitvervanging krijg je geen vervangende auto. Heb je een extra eigen risico vanwege de leeftijd van de regelmatige bestuurder of een vrijwillig gekozen extra eigen risico dan betaal je wel het extra eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Je krijgt ruitreparatie/ -vervanging vergoed als je de reparatie of de vervanging laat uitvoeren via een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf van Autotaalglas. Informatie over de herstelbedrijven kan je vinden op www.autotaalglas.nl.

Inbraak

Schade aan je auto door een (poging tot) inbraak is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het merk en type auto.

Keuze: Schadeverzekering voor inzittenden

Deze verzekering geeft een uitkering aan alle inzittenden van de auto voor schade aan spullen, schade door letsel en de gevolgschade, zoals inkomensverlies.

Extra informatie

Het maximaal verzekerde bedrag is € 1.000.000 voor alle inzittenden samen.

Keuze: Ongevallenverzekering inzittenden

Deze verzekering geeft een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden van de inzittenden in je auto. Er is keuze uit drie verschillende dekkingspakketten voor de rubriek A overlijden en B blijvende invaliditeit, te weten:

A € 15.000       B € 45.000

A € 20.000       B € 60.000

A € 25.000       B € 75.000

Extra informatie

De bedragen gelden als maximum per zitplaats voor het maximale aantal toegestane zitplaatsen voor je auto inclusief de bestuurder.

Keuze: Pechhulpverzekering

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je auto.

Extra informatie

Er zijn verschillende dekkingen mogelijk voor hulp in Nederland, Europa en hulp in de eigen woonplaats. Je krijgt met deze verzekering ook hulp als er geen sprake is van schade die door je auto is veroorzaakt. Dus als je echt autopech hebt.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur, (personen)vervoer tegen betaling of als de auto wordt gebruikt voor maaltijdbezorging, koeriers- of pakketbezorgdiensten. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Als je schade veroorzaakt met uw auto aan anderen zijn wij wettelijk verplicht de schade van de tegenpartij te vergoeden. Ook als bij schade blijkt dat je bij de aanvraag van de verzekering de vragen niet naar waarheid hebt beantwoord of als de premie niet op tijd is betaald, dan vergoeden wij toch schade. Die moet je daarna aan ons terugbetalen.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Tenaamstelling kenteken

Je bent niet verzekerd voor schade als uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat op het moment van de gebeurtenis het kenteken van de auto niet op jouw naam staat als verzekeringnemer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere verzekering? Bijvoorbeeld voor schade aan je auto door eigen schuld en tijdens deelname aan het verkeer? Sluit dan een Lancyr Personenautoverzekering Volledig Casco af.

Extra informatie

Letselschade van de bestuurder of de inzittenden verzeker je met een Schadeverzekering voor Inzittenden(SVI). Met de Rechtsbijstandverzekering sta je er niet alleen voor bij juridische problemen je auto of over het verkeer. Voor pech is er de speciale Pechhulpverzekering.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico. Tenzij je kiest voor een schadeherstelbedrijf dat niet bij ons aangesloten is. Samenwerkende herstelbedrijven zijn aangesloten bij het Lancyr herstelnetwerk en/of Autotaalglas. Informatie over de herstelbedrijven kan je vinden op www.rhion.nl/schadeherstel/hnvb en www.autotaalglas.nl.

Extra informatie

Kies je voor een eigen herstelbedrijf? Dan geldt er een eigen risico van € 150,- bij ruitreparatie. Bij ruitvervanging en alle overige schade geldt een eigen risico van € 595,-

No-claim beschermer

De No-claimbeschermer geldt alleen voor de WA-dekking en niet voor de Beperkt cascodekking.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een groene kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag aan ons over. Als je niet via automatische incasso betaalt, berekenen wij wel extra kosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Deze korting wordt alleen gegeven over de WA-premie in de verzekering.

Extra informatie

Over het WA gedeelte bouw je een maximale korting van 82,5% op. Als je schade claimt, dan kan de korting minder worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering is dagelijks opzegbaar via je tussenpersoon.