Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door je auto aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Voor schade aan je auto zelf kan gekozen worden voor een Volledig of Beperkt cascoverzekering.

Extra informatie

Als aanvullende dekking zijn de volgende opties mogelijk:

- No-claim beschermer;

- Schadeverzekering voor inzittenden;

- Ongevallenverzekering inzittenden met verschillende dekkingspakketten;

- Rechtsbijstandverzekering;

- Pechhulpverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, vervangend vervoer, repatriëring, noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij je naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Hierbij gelden voorwaarden, zoals het bouwjaar van je auto.

Extra informatie

Er zijn verschillende dekkingen mogelijk voor hulp in Nederland, Europa en hulp in de eigen woonplaats. U krijgt met deze verzekering ook hulp als er geen sprake is van schade die door je auto is veroorzaakt. Dus als je echt autopech hebt.

Keuze: No-claim beschermer

Heb je een No-claim beschermer afgesloten? Dan krijg je bij schade geen lagere No-claim trede en behoudt je je korting.

Extra informatie

De No-claim beschermer geldt voor maximaal één schade per verzekeringsjaar. Je schadevrije jaren passen wij wel aan volgens de Schadevrije jaren tabel.

Heb je meer dan één keer schade in het verzekeringsjaar? Dan heb je voor die schade(s) geen No-claim beschermer.

Keuze: Schadeverzekering voor inzittenden

Deze verzekering geeft een uitkering aan alle inzittenden van de auto voor schade aan spullen, schade door letsel en de gevolgschade, zoals inkomensverlies.

Extra informatie

Het maximaal verzekerde bedrag is € 1.000.000 voor alle inzittenden samen.

Keuze: Ongevallen inzittendenverzekering

Deze verzekering geeft een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden in je auto na een verkeersongeval. Er is keuze uit drie verschillende dekkingspakketten voor de rubriek A overlijden en B blijvende invaliditeit, te weten:

A € 15.000       B € 45.000

A € 20.000       B € 60.000

A € 25.000       B € 75.000

 

Extra informatie

De bedragen gelden als maximum per zitplaats voor het maximale aantal toegestane zitplaatsen voor je auto inclusief de bestuurder.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs, of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur, (personen)vervoer tegen betaling of als de auto wordt gebruikt voor maaltijdbezorging, koeriers- of pakketbezorgdiensten. In deze gevallen kan het zijn dat je de vergoede schade moet terugbetalen aan de verzekeraar.

Extra informatie

Als je schade veroorzaakt met uw auto aan anderen zijn wij wettelijk verplicht de schade van de tegenpartij te vergoeden. Ook als bij schade blijkt dat je bij de aanvraag van de verzekering de vragen niet naar waarheid hebt beantwoord of als de premie niet op tijd is betaald, dan vergoeden wij toch schade die je aan aan ons moet terugbetalen. 

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Tenaamstelling kenteken

Je bent niet verzekerd voor schade als uit het Kentekenregister van de RDW blijkt dat op het moment van de gebeurtenis het kenteken van de auto niet op naam staat van de verzekeringnemer, het bedrijf of op naam van jou als eigenaar van het bedrijf.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je een uitgebreidere verzekering dan alleen WA? Sluit dan een Lancyr Personenautoverzekering zakelijk Beperkt Casco of (Volledig) Casco af. Of kies voor een Schadeverzekering voor inzittenden, Rechtsbijstandverzekering of de Pechhulpverzekering.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in de landen volgens de groene kaart die bij de polis wordt afgegeven. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over. Als je niet via automatische incasso betaalt, berekenen wij wel extra kosten.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 75%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen, of je betaalt een toeslag. Met de No-claim beschermer kan je dat voorkomen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je tussenpersoon.