Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 50.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen, etc.

Wat is verzekerd?

U kunt zelf kiezen waarvoor u wel of niet verzekerd wilt zijn. Deze verzekering kent vier dekkingen en start altijd met de dekking Verkeer.

Extra informatie

Te kiezen dekkingen naast Verkeer zijn; - Consument & Wonen - Inkomen - Fiscaal & Vermogen

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Onderdeel van de dekking Verkeer, geldt voor alle deelname aan het verkeer. Dus ook lopen, fietsen, skiën en varen.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval of door een medische fout.

Extra informatie

Onderdeel van de dekking Verkeer (voor verkeersongevallen) en van de dekking Consument & Wonen (voor overige letselgevallen).

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Onderdeel van de dekking Consument & Wonen.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

Onderdeel van de dekking Inkomen.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u koopt. Bijvoorbeeld over een keuken, een vakantieboeking of over energie of telecom.

Extra informatie

Onderdeel van de dekking Consument & Wonen.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijvoorbeeld een erfenis (onderdeel van de dekking Consument & Wonen).

Extra informatie

Bij echtscheiding is alleen bemiddeling (mediation) verzekerd.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer. Ook bemiddeling (mediation) bij echtscheiding is in deze dekking opgenomen..

Extra informatie

Onderdeel van de dekking Fiscaal & Vermogen. In deze dekking zijn ook conflicten over de advisering rondom vermogen verzekerd.

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflict te laat meldt. Of wanneer u de benodigde module niet heeft verzekerd. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als u zonder toestemming een andere juridisch specialist (zoals een advocaat) inschakelt, vergoedt ARAG de kosten niet.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De risicodrager ARAG hanteert geen wachttijd bij het ingaan van de verzekering.

Extra informatie

U bent direct verzekerd, tenzij u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een probleem zou kunnen ontstaan.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 50.000,-. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175,- gaat.

Extra informatie

Als u zelf een rechtshulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij een rechter, kunnen er lagere limieten gelden.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor een rechter moet komen, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Als de tegenpartij ook bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in de gehele EU (Consument & Wonen (behalve woning), Inkomen), soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer).

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woont.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen.

- U krijgt van ons een factuur en maakt het geld zelf aan ons over.

- U heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur uw tussenpersoon daarvoor een brief waarin u de verzekering opzegt. U moet ons de brief minstens 1 maand van tevoren opsturen.