Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van SRK Rechtsbijstand als u betrokken bent of betrokken denkt te raken bij een (juridisch) conflict. We betalen proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen, als dit nodig is.

Extra informatie

Een gespecialiseerde rechtshulpverlener (een jurist of advocaat) van de Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK) geeft u de juridische hulp, wanneer u dat nodig heeft.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende opties.

Extra informatie

Wij hebben de volgende dekkingen: Wonen • Werk & Inkomen • Verkeer • Belastingen & Vermogensbeheer • Mediation bij echtscheiding.

Keuze: verkeer

Juridische hulp bij schade die u in het verkeer heeft opgelopen en wanneer u die schade wilt verhalen bij een tegenpartij.

Extra informatie

Bijvoorbeeld wanneer u bent aangereden in de auto, op de fiets of als voetganger. Ook krijgt u hulp bij een probleem over de koop of verkoop van uw auto.

Keuze: letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen.

Extra informatie

Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een probleem over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of problemen met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Deze dekking geldt ook voor uw tweede woning als die bestemd is voor uw eigen gebruik. Dus niet als u de woning verhuurt.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een probleem met uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als u een probleem heeft over spullen die u koopt, zoals een keuken of de inrichting van uw huis. Of over een vakantieboeking of abonnement met uw telecom- en energiebedrijf.

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een probleem over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation (bemiddeling) verzekerd.

Extra informatie

Erfenis: u krijgt alleen juridische hulp als de overledene is overleden nadat de rechtsbijstandverzekering is ingegaan. Scheiding: uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft minimaal drie jaar geduurd.                                                                                   

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij belastingaanslagen of over vermogensbeheer.

Stichting SRK

SRK verleent u juridische hulp. SRK is een advocatenkantoor met 260 gespecialiseerde juristen waaronder meer dan 60 advocaten.

Extra informatie

SRK geeft u juridisch advies, voert onderhandelingen en onderhoudt contact met de tegenpartij en verleent als het nodig is bijstand bij de rechter.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het conflicten te laat meldt. Ook opzet en bestaande problemen zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Extra informatie

Alleen conflicten die ontstaan wanneer u bij ons verzekerd bent zijn verzekerd. SRK behandelt uw zaak alleen als er een redelijke kans is om het gewenste resultaat te behalen. Bent u het niet met SRK eens? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillenregeling.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Zodra de verzekering is ingegaan zijn gedekte conflicten, die daarna ontstaan, direct verzekerd.

Extra informatie

Alleen als u de dekking Werk & Inkomen aanvraagt en een Sociale Verzekeringsuitkering ontvangt of in aanvraag heeft, dan geldt er een periode van twee jaar waarin u nog geen gebruik mag maken van deze dekking. Voor de mediation dekking geldt een periode van één jaar.

Maximum kosten en drempel

Er zit geen maximum aan de kosten die SRK maakt voor uw juridische hulp. U krijgt ook juridische hulp als uw zaak over een klein bedrag gaat.

Extra informatie

Kiest u voor een rechtshulpverlener of advocaat van buiten SRK, dan zijn de kosten wel beperkt tot het door u gekozen kostenmaximum van € 7.500,-, € 15.000,- of € 30.000,-. Heeft u vrijwillig gekozen voor een drempel van € 500,-? Dan krijgt u alleen juridische hulp als uw zaak meer dan € 500,- kost.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, kunt u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als het komt tot een procedure bij de rechter vraagt SRK u om een advocaat te kiezen. Dit is in de wet geregeld. U kunt dan kiezen voor uw eigen specialist/advocaat van SRK óf voor een eigen advocaat. SRK geeft u hier meer informatie over, wanneer dat nodig is.

Waar ben ik gedekt?

Dat ligt aan de dekking en het soort probleem dat u heeft. U bent verzekerd voor juridische problemen in Nederland. Soms heeft u dekking in Europa en soms in de hele wereld.

Extra informatie

Dekkingsgebied per dekking en conflict: *Consument (basisdekking) - Conflict over onderwijs: Nederland - Conflict over reizen: hele wereld - Overige consumentenzaken: Europese Unie *Wonen Nederland *Werk & Inkomen Europese Unie *Verkeer heel Europa *Belastingen & Vermogensbeheer Nederland *Mediation bij echtscheiding Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Extra informatie

U verzekert zich van juridische ondersteuning door specialisten van SRK. Meld daarom altijd eerst uw zaak bij SRK. SRK gaat altijd eerst zelf voor u aan de slag. Schakel nooit zelf een advocaat in! 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar met opzegtermijn van een maand, via uw tussenpersoon.