Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventuele bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Er geldt geen maximum bedrag bij verkeers- en strafzaken binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Extra informatie

U kunt aangeven wat uw gezinssituatie is (alleenstaand of gezin) en u kunt de looptijd van uw verzekering kiezen (1 of 3 jaar). Het product met een uitgebreid basispakket kunt u verder uitbreiden met een pluspakket. Deze factoren bepalen de premie en dekking van uw verzekering.

Wat is verzekerd?

De verzekering heeft een uitgebreide dekking. Daarnaast kunt u aanvullend het Pluspakket meeverzekeren.

Verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig.

Extra informatie

Deze dekking geldt voor alle vormen van verkeersdeelname. Dus bijvoorbeeld ook als u loopt of fietst.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel.

Extra informatie

Bijvoorbeeld na een aanrijding, een arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Zoals over de koop of verkoop. Of conflicten met de verhuurder, de overheid of uw buren.

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met een werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een probleem over een erfenis.

Extra informatie

Dekking voor mediation bij echtscheiding valt onder het Pluspakket.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis of over vermogensbeheer. In het Pluspakket zit ook dekking voor mediation bij echtscheiding.

Extra informatie

Dit kunt u meeverzekeren door middel van het Pluspakket.

Eigen risico

Standaard heeft u per conflict een eigen risico van € 100,-. Dit eigen risico vervalt als u het Pluspakket meeverzekerd hebt.

Telefonisch advies

Is er nog geen sprake van een conflict, maar dreigt dat wel te ontstaan? Dan kunt u DAS bellen voor juridisch advies

Extra informatie

Voor conflicten die niet onder uw verzekering vallen, kunt u via Flexx van DAS juridische hulp krijgen tegen betaling van een vooraf afgesproken tarief.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u geen juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering heeft afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

DAS vergoedt voor de externe kosten van juridische hulp maximaal € 30.000. En u krijgt geen juridische hulp als uw zaak gaat over minder dan € 175. Voor het verhalen van schade die in het verkeer is ontstaan of bij een strafzaak geldt geen minimum bedrag of maximum vergoeding binnen Europa en de niet-Europese landen rond de Middellandse Zee.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een eigen rechtshulpverlener kiezen. Dit mag ook als de tegenpartij in uw conflict ook juridische hulp krijgt van DAS.

Extra informatie

Is het niet verplicht om een advocaat in te schakelen? En kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener? Dan geldt er een maximum vergoeding voor de kosten van deze rechtshulpverlener. Ook moet u dan een eigen risico betalen.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie (werk en aankopen) of zelfs in alle landen van de wereld (verkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar via uw tussenpersoon.