Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, blikseminslag, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Ook schade die je per ongeluk zelf veroorzaakt is meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

De Lancyr Woonhuisverzekering verzekert je woonhuis, garage en schuren bij schade. Door de waardegarantie ben je altijd voor het juiste bedrag verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag van je woonhuis is gebaseerd op de herbouwwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kan je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten, kan je meeverzekeren. Voor de glasverzekering betaal je een vast bedrag per jaar of per maand als je hebt gekozen voor maandbetaling.

Extra informatie

De glasverzekering wordt uitgevoerd door Midglas

Tuin

Schade aan je tuin door onder andere brand, explosie en directe blikseminslag is standaard verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is onder bepaalde voorwaarden standaard verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme in je woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Iemand dringt je woning binnen zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven en beschadigt je woning opzettelijk, of vernielt je woning uit vernielzucht.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag je verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaal je welke opstaldekking bij jouw situatie past.

Eigen risico

Bij sommige schades, zoals storm, betaal je een eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Extra informatie

Aan het woonhuis (adres) waarop je de opstalverzekering hebt afgesloten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar via je adviseur.