Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door onder andere brand, blikseminslag, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Ook schade die u per ongeluk zelf veroorzaakt kunt u meeverzekeren.

Wat is verzekerd?

De Lancyr Woonhuisverzekering verzekert uw woonhuis, garage en schuren bij schade. Door de waardegarantie bent u altijd voor het juiste bedrag verzekerd.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag van uw woonhuis is gebaseerd op de herbouwwaarde.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Ruiten die bedoeld zijn om daglicht door te laten, kunt u meeverzekeren. Bij de Compleet dekking is glasschade standaard verzekerd.

Tuin

Schade aan uw tuin door onder andere brand, explosie en directe blikseminslag is standaard verzekerd.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is onder bepaalde voorwaarden standaard verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme in uw woning is standaard verzekerd.

Extra informatie

Iemand dringt uw woning binnen zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven en beschadigt uw woning opzettelijk, of vernielt uw woning uit vernielzucht.

Twee dekkingen

De Lancyr Woonhuisverzekering biedt twee dekkingen: Extra Uitgebreid en Compleet. Met de dekking Compleet bent u ook verzekerd voor schade die u zelf veroorzaakt en bij schade door overstromingen.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw verzekeringsadviseur om advies. Zo bepaalt u welke opstaldekking bij uw situatie past.

Eigen risico

Bij sommige schades betaalt u een eigen risico. Laat u de schade repareren via Direct Schade Herstel? Dan betaalt u de helft van uw eigen risico.

Extra informatie

Direct Schade Herstel is een uitgebreid netwerk van schadeherstellers

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Extra informatie

Aan het woonhuis (adres) waarop u de opstalverzekering heeft afgesloten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

ls u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.
En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar is de verzekering dagelijks opzegbaar via uw tussenpersoon.