Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict tijdens het uitoefenen van uw beroepspraktijk of bedrijf.

Wat is verzekerd?

Juridische hulp bij conflicten met bijvoorbeeld personeel, klanten, afnemers, inkopers. U kiest zelf waarvoor u wel of niet verzekerd bent. U kunt kiezen uit verschillende modules.

Verzekerd bedrag

Wij betalen alle kosten van hulp van onze eigen juridisch specialisten. Daarnaast vergoeden wij een aantal andere kosten. Die vindt u in de polisvoorwaarden

Extra informatie

Al deze kosten samen vergoeden wij tot maximaal € 40.000,–. Dit maximumbedrag geldt per gebeurtenis in Nederland. In andere landen vergoeden we maximaal € 15.000,–

Keuze: Verkeer

U heeft recht op juridische hulp als u deelneemt aan het verkeer. Bijvoorbeeld wanneer iemand een verkeersfout maakt waardoor u schade heeft of gewond raakt.

Keuze: Bedrijfsvoering & Incasso

U heeft recht op juridische hulp in als u een conflict heeft tijdens uw bedrijfsvoering of incasso. Bijvoorbeeld wanneer iemand een onrechtmatige daad tegen u heeft gepleegd.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden leest u precies bij welke situaties u recht heeft op hulp.

Keuze: Inkoop

U heeft recht op juridische hulp als u een conflict krijgt over bepaalde overeenkomsten.

Extra informatie

Het moet daarbij gaan om een partij die iets aan u levert. En wat die partij aan u levert, verwerkt u in uw eindproduct dat u aan uw klanten verkoopt.

Keuze: Verkoop

U heeft recht op juridische hulp als u een conflict krijgt over een overeenkomst.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten.

Hulp van derden zonder toestemming

U vraagt een ander om u te helpen bij uw conflict. Bijvoorbeeld een advocaat. En u heeft daarvoor geen toestemming gevraagd aan ons.

Conflict onder de €400,-

Uw conflict gaat om een bedrag van € 400,- of minder. Daarbij tellen rente en kosten om het bedrag te incasseren niet mee.

Let op: voor het onderdeel Verkeer geldt geen minimumbedrag.

Belastingrecht

Uw conflict heeft te maken met belastingrecht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

{Omschrijving}

Wachttijd

Voor de Modules: Bedrijfsvoering & Incasso, Inkoop en Verkoop is een wachttijd van 3 maanden. U heeft pas recht op hulp als u een conflict krijgt door een gebeurtenis na die wachttijd.

Extra informatie

Uitzonderingen leest u in de polisvoorwaarden.

Maximale vergoeding

Wij betalen alle kosten van hulp van onze eigen juridisch specialisten. Daarnaast vergoeden wij een aantal andere kosten. Al deze kosten samen vergoeden wij tot maximaal € 40.000,–. Dit maximumbedrag geldt per gebeurtenis in Nederland. In andere landen vergoeden we maximaal € 15.000,–.

Extra informatie

Voor de module Verkeer geldt geen maximumbedrag als de gebeurtenis in Europa plaatsvindt, of in niet-Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee. Buiten deze landen vergoeden we maximaal € 10.000,–.

Waar ben ik gedekt?

Bij onderstaande modules verschilt per module waar u dekking heeft:

- Verkeer: Wereldwijde dekking bij conflicten.

- Bedrijfsvoering, Inkoop en verkoop: Dekking in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

- Incasso: Dekking in Nederland.

Extra informatie

Bij bedrijfsvoering is een conflict over een bedrijfsruimte alleen gedekt in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. Na de eerste premie zijn er twee mogelijkheden om de premie te betalen.

- U krijgt van ons een factuur en maakt het geld zelf aan ons over.

- U heeft ons laten weten dat u automatisch wilt betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Extra informatie

Bekijk de voorwaarden voor een mogelijke wachttijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als het contract afloopt, na 1, 3 of 5 jaar. Stuur ons daarvoor een brief waarin u het contract opzegt. U moet de brief minstens 2 maanden voor deze datum sturen.