Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Onze uitvaartverzekering keert bij overlijden van een verzekerde een geldbedrag uit aan de nabestaanden. Hiermee kan de uitvaart (begrafenis of crematie) worden betaald. De uitvaart kan helemaal naar eigen wens worden geregeld.

Wat is verzekerd?

U verzekert een bedrag voor uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Er is geen minimale leeftijd, maar de verzekerde mag op het moment van afsluiten niet ouder zijn dan 70 jaar. Uw kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.                            

Extra informatie

Ook uw ongeboren kinderen zijn verzekerd. De zwangerschap moet minimaal 16 weken hebben geduurd. De hoogte van de uitkering is een percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: Premievrijstelling bij overlijden en/of arbeidsongeschiktheid

U kunt kiezen voor de aanvullende modules 'Vrijstelling van premiebetaling bij overlijden' en/of 'Vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid.' Wilt u hier meer over weten? Vraag het ons, of uw assurantieadviseur.

Keuze: Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerde bedrag. De kosten van een uitvaart hangen sterk af van uw wensen. U kunt bij aanvang van de verzekering minimaal een bedrag van € 3.000,- en maximaal een bedrag van € 20.000,- verzekeren. De nabestaanden kunnen met het geldbedrag de uitvaart naar wens regelen.

Extra informatie

U kunt het verzekerde bedrag één keer per jaar met 10% verhogen. U hoeft hiervoor geen gezondheidsverklaring in te vullen. Lees voor de verdere voorwaarden onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij verzekeringsfraude bestaat er geen recht op uitkering. Bijvoorbeeld als u informatie over uw gezondheid verzwijgt.

Extra informatie

In een aantal gevallen is er geen of een beperkte uitkering. Wilt u precies weten wat wij verzekeren? Kijk dan in onze polisvoorwaarden of vraag het ons of uw assurantieadviseur.

Waar moet ik op letten?

Als uw kind overlijdt binnen 90 dagen na de ingangsdatum van de verzekering geven wij geen uitkering. Dit geldt niet als uw kind overlijdt door een ongeval.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij de aanvraag van de verzekering stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. U moet deze vragen zo goed en eerlijk mogelijk invullen. Belangrijke veranderingen moet u zo snel mogelijk aan ons vertellen.

Extra informatie

Wij beoordelen uw aanvraag op uw gezondheid. We kunnen aanvullende voorwaarden of een hogere premie voorstellen. U bent niet verplicht om de verzekering af te sluiten. Wij zijn ook niet verplicht om de verzekering te accepteren.

Wanneer en hoe betaal ik?

Premiebetaling is mogelijk per jaar, per kwartaal en per maand. Premiebetaling per maand is alleen mogelijk bij automatische incasso of tussenpersoonincasso.

Premie

U kiest zelf hoe lang u premie wilt betalen. Hoe langer de premiebetalingsduur, hoe lager de premie. De duur van de premiebetaling is alleen in hele jaren mogelijk.

Extra informatie

De minimale premiebetalingsduur is 10 jaar. De maximale leeftijd tot wanneer u premie kunt betalen is 81 jaar.

Indexering

Kijkt u in uw polisvoorwaarden om uw regeling voor indexering na te lezen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Zolang de verzekering niet gestopt is bent u verzekerd. Ook wanneer u geen premie meer hoeft te betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Download het opzegformulier op Lifetri.nl/service/uitvaartverzekering/kapitaal en stuur die naar service@lifetri.nl of Postbus 542, 3800 AM Amersfoort. De verzekering stopt op de eerstkomende premievervaldag. Vragen? Bel 085-0208909.

Extra informatie

U kunt ook uw verzekering premievrij laten door lopen. Het verzekerde bedrag wordt dan verlaagd, maar u hoeft geen premie meer te betalen. Dit kan alleen als het opgebouwde verzekerde bedrag minstens € 500 is.