Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert geen geld uit, maar regelt uw uitvaart. U kiest een pakket van onze diensten. Of we betalen de uitvaart aan de uitvaartverzorger, tot het bedrag dat u verzekert.

Wat is verzekerd?

Uw verzekert dat de begrafenis of crematie van de verzekerde volledig of voor een deel wordt betaald. Overlijdt de verzekerde? Dan betalen we de kosten voor de begrafenis of crematie tot maximaal het verzekerd bedrag. De premie hangt af van de waarde van de diensten, de regio, het verzekerd bedrag, leeftijd en de duur van de premiebetaling.

Keuze uitvaartverzorger

U kiest zelf een uitvaartverzorger.

Persoonlijke wensen en lokale prijzen

Lifetri baseert uw uitvaartverzekering op uw persoonlijke uitvaartwensen en de lokale prijzen. U stelt de verzekering dus zelf samen.

Zekerheidscheck

We hebben een Zekerheidscheck. We controleren ieder jaar of de kosten van uw wensen zijn veranderd. Wij doen dan een voorstel om uw verzekerd bedrag te verhogen. Zo zorgen we ervoor dat uw wensen verzekerd blijven (zie ook het blok Wanneer en hoe betaal ik?)

Kinderdekking

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Krijgt u een kind tijdens de looptijd? Dan moet u deze bij ons aanmelden.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude, als u informatie over uw gezondheid verzwijgt of als u de premie niet betaalt.

In sommige gevallen betalen we alleen de ingelegde premie terug. Dit doen we in de volgende twee situaties: 1) als u tussen de 65 en 70 jaar bent bij afsluiten van de verzekering en binnen een jaar overlijdt. 2) als u ouder bent dan 70 jaar bij afsluiten van de verzekering en binnen twee jaar overlijdt.

Waar moet ik op letten?

Lifetri baseert de uitvaartverzekering op uw persoonlijke wensen. Ook wordt er op basis van deze wensen verhoogd. Het weigeren van de verhoging of het afwijken van deze wensen kan gevolgen hebben.

Weigeren verhoging

Wij doen u een voorstel als de kosten van uw gekozen uitvaartwensen omhoog zijn gegaan (Zekerheidscheck). Dit kunt u weigeren, maar dat kan nadelige gevolgen hebben. Het kan dan zijn dat uw verzekering niet meer voldoende is om uw uitvaart van te betalen.

Extra informatie

Weigert u een verhoging? Dan zetten we het verzekerde bedrag vast en verhogen dit ook niet meer in de toekomst. Uw verzekering is dan misschien niet meer voldoende voor uw uitvaart. Blijven de kosten stijgen in de toekomst? Dan kan dit verschil steeds groter worden.

Afwijken van wensen

U en uw nabestaanden hebben altijd een vrije keuze in uitvaartverzorger en - wensen. Wijken deze af van de wensen bij het afsluiten? Of wordt een andere uitvaartverzorger gekozen? Dan kan het verzekerd bedrag te weinig of te veel zijn.

Waar ben ik gedekt?

De uitvaartverzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Extra informatie

Ga jij of een andere verzekerde definitief in een land buiten de Europese Unie wonen? Dan moet je ons dit laten weten. We kijken dan of we de uitvaartverzekering moeten aanpassen. Soms stoppen we de verzekering dan en keren de afkoopwaarde uit.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Heeft u de vragen over de gezondheid niet naar waarheid ingevuld? Dan kunnen we bepalen om de verzekering te stoppen. Ook kunnen we bepalen dat we minder dan het verzekerd bedrag uitkeren bij overlijden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Sluit u de verzekering online af? Dan kunt u de premie alleen maandelijks betalen en alleen per automatische incasso. Sluit u via een van onze adviseurs af? Dan kunt u ook kiezen om per kwartaal of jaarlijks premie te betalen. U krijgt korting als u per kwartaal of jaarlijks betaalt. U kunt dan ook kiezen om elke keer zelf een bedrag over te maken.

Premie

Sluit u de verzekering online af? Dan betaalt u altijd premie tot uw 85ste. Sluit u via een van onze adviseurs af? Dan kunt u vaak kiezen hoe lang u premie betaalt. Deze keuze is afhankelijk van uw leeftijd. Hoe langer deze periode is, hoe lager de periodieke premie wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de periodieke premie wordt.

Extra informatie

Keuzes van periode waarin u premie betaalt zijn 20 jaar, 30 jaar of levenslang.

Indexering

Elk jaar kan een uitvaartverzorger de prijzen van de gekozen diensten wijzigen. We controleren dit elk jaar voor u. Zijn de prijzen veranderd? Dan doen we u een voorstel om het verzekerd bedrag en de premie aan te passen.

Extra informatie

U hoeft de prijsverhogingen niet te accepteren. Dan blijven het verzekerd bedrag en de premie hetzelfde. Let dan wel op. Het kan dan wel zijn dat de verzekering niet meer voldoende is om de kosten van de uitvaart te betalen. Blijven de prijzen stijgen? Dan kan het verschil tussen de kosten van de uitvaart en het verzekerd bedrag steeds groter worden. U kunt er ook voor kiezen om uw wensen te veranderen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben geaccepteerd. U bent uw hele leven verzekerd. Ook als u klaar bent met premie betalen. Als u de verzekering stopt dan eindigt de dekking geheel of gedeeltelijk. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw kunt uw verzekering opzeggen door een formulier in te vullen op Lifetri.nl/service/uitvaart, een e-mail te sturen naar klantenservice@lifetri.nl of een brief te sturen naar Lifetri, Postbus 542, 3800 AM Amersfoort. De verzekering stopt op de eerstkomende premievervaldag. De verzekering heeft dan soms een premievrije waarde of afkoopwaarde. Vragen? Bel 085-0208908.

Extra informatie

Of u de verzekering premievrij kunt maken of kunt afkopen, hangt van uw verzekering af. Verzekeringen die voor 1 januari 2016 zijn afgesloten, kunnen nooit afgekocht worden. Ook moet er een waarde berekend kunnen worden. Wanneer u de verzekering premievrij maakt, stopt de verzekering eigenlijk niet. U blijft dan voor de premievrije waarde verzekerd als deze er is, maar u betaalt geen premie meer.