Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert geen geld uit, maar regelt je uitvaart. Je kiest een pakket van onze diensten. Of wij betalen de uitvaart aan de uitvaartverzorger, tot het bedrag dat je verzekert.

Wat is verzekerd?

Je verzekert dat de begrafenis of crematie van de verzekerde volledig of voor een deel wordt betaald. Overlijdt de verzekerde? Dan betalen wij de kosten voor de begrafenis of crematie tot maximaal het verzekerd bedrag. De premie hangt af van de waarde van de diensten, de regio, het verzekerd bedrag, leeftijd en de duur van de premiebetaling.

Keuze uitvaartverzorger

Je kiest zelf een uitvaartverzorger.

Persoonlijke wensen en lokale prijzen

Lifetri baseert je uitvaartverzekering op je persoonlijke uitvaartwensen en de lokale prijzen. Je stelt de verzekering dus zelf samen.

Zekerheidscheck

Wij hebben een Zekerheidscheck. Wij controleren ieder jaar of de kosten van uw wensen zijn veranderd. Wij doen dan een voorstel om je verzekerd bedrag te verhogen. Zo zorgen wij er voor dat je wensen verzekerd blijven (zie ook het blok Wanneer en hoe betaal ik?)

Kinderdekking

Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Krijg je een kind tijdens de looptijd? Dan moet je deze bij ons aanmelden.

Extra informatie

Wordt je kind 18? Dan doen wij een voorstel om deze tegen premiebetaling verzekerd te laten zijn. De kinderdekking geldt ook voor kinderen die zijn geadopteerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude, als je informatie over je gezondheid verzwijgt of als je de premie niet betaalt.

In sommige gevallen betalen we alleen de ingelegde premie terug. Dit doen we in de volgende twee situaties: 1) als je tussen de 65 en 70 jaar bent bijafsluiten van de verzekering en binnen een jaar overlijdt. 2) als je ouder bent dan 70 jaar bij afsluiten van de verzekering en binnen twee jaar overlijdt.

Waar moet ik op letten?

Lifetri baseert de uitvaartverzekering op je persoonlijke wensen. Ook wordt er op basis van deze wensen verhoogd. Het weigeren van de verhoging of het afwijken van deze wensen kan gevolgen hebben.

Weigeren verhoging

Wij doen je een voorstel als de kosten van je gekozen uitvaartwensen omhoog zijn gegaan (Zekerheidscheck). Dit kun je weigeren, maar dat kan nadelige gevolgen hebben. Het kan dan zijn dat je verzekering niet meer voldoende is om je uitvaart van te betalen.

Extra informatie

Weiger je een verhoging? Dan zetten wij het verzekerde bedrag vast en verhogen dit ook niet meer in de toekomst. Je verzekering is dan misschien niet meer voldoende voor je uitvaart. Blijven de kosten stijgen in de toekomst? Dan kan dit verschil steeds groter worden.

Afwijken van wensen

Jij en je nabestaanden hebben altijd een vrije keuze in uitvaartverzorger en - wensen. Wijken deze af van de wensen bij het afsluiten? Of wordt een andere uitvaartverzorger gekozen? Dan kan het verzekerd bedrag te weinig of te veel zijn.

Waar ben ik gedekt?

De uitvaartverzekering biedt dekking in Nederland en in alle andere landen.

Extra informatie

Ga jij of een andere verzekerde definitief in een land buiten de Europese Unie wonen? Dan moet je ons dit laten weten. We kijken dan of we de uitvaartverzekering moeten aanpassen. Soms stoppen we de verzekering dan en keren de afkoopwaarde uit.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Extra informatie

Heb je de vragen over de gezondheid niet naar waarheid ingevuld? Dan kunnen wij bepalen om de verzekering te stoppen. Ook kunnen wij bepalen dat we minder dan het verzekerd bedrag uitkeren bij overlijden.

Wanneer en hoe betaal ik?

Sluit je de verzekering online af? Dan kun je de premie alleen maandelijks betalen en alleen per automatische incasso. Sluit je via  een van onze adviseurs af? Dan kun je ook kiezen om per kwartaal of jaarlijks premie te betalen. Je krijgt korting als je per kwartaal of jaarlijks betaalt. Je kunt dan ook kiezen om elke keer zelf een bedrag over te maken.

Premie

Sluit je de verzekering online af? Dan betaal je altijd premie tot je 85ste. Sluit je via een van onze adviseurs af? Dan kun je vaak kiezen hoe lang je premie betaalt. Deze keuze is afhankelijk van je leeftijd. Hoe langer deze periode is, hoe lager de periodieke premie wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de periodieke premie wordt.

Indexering

Elk jaar kan een uitvaartverzorger de prijzen van de gekozen diensten wijzigen. Wij controleren dit elk jaar voor je. Zijn de prijzen veranderd? Dan doen wij je een voorstel om het verzekerd bedrag en de premie aan te passen.

Extra informatie

Je hoeft de prijsverhogingen niet te accepteren. Dan blijven het verzekerd bedrag en de premie hetzelfde. Let dan wel op. Het kan dan wel zijn dat de verzekering niet meer voldoende is om de kosten van de uitvaart te betalen. Blijven de prijzen stijgen? Dan kan het verschil tussen de kosten van de uitvaart en het verzekerd bedrag steeds groter worden. Je kunt er ook voor kiezen om je wensen te veranderen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben geaccepteerd. Je bent je hele leven verzekerd. Ook als je klaar bent met premie betalen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering per brief of e-mail stoppen. De verzekering heeft dan soms een premievrije waarde of afkoopwaarde. Deze kunnen we allebei berekenen. We brengen wel kosten in mindering op deze waarden. Is er een premievrije waarde? Dan kun je dat bedrag laten staan tot overlijden. Is er een afkoopwaarde? Dan kunnen we deze aan je uitbetalen.

Extra informatie

Of je de verzekering premievrij kunt maken of kunt afkopen, hangt van je verzekering af. Verzekeringen die voor 1 januari 2016 zijn afgesloten, kunnen nooit afgekocht worden. Ook moet er een waarde berekend kunnen worden. Wanneer je de verzekering premievrij maakt, stopt de verzekering eigenlijk niet. Je blijft dan voor de premievrije waarde verzekerd als deze er is, maar je betaalt geen premie meer.