Arbeidsongeschiktheidsverzekering Loyalis Wat is wel en niet gedekt door deze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering vult het inkomen aan tot minimaal 70% van uw verzekerde inkomen.
icon_polis-soort-verzekering

Soort verzekering

Raakt u arbeidsongeschikt en kunt u daardoor minder, of niet meer, werken? Dan vult deze verzekering uw inkomen aan tot minimaal 70%. We keren uit tot de AOW-leeftijd met een maximumleeftijd van 67 jaar.
icon_voor-wie

Voor wie?

Voor medewerkers die vast of tijdelijk in dienst zijn.
icon_verzekerd-bedrag

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerd inkomen, de gekozen dekking en eventuele contractafspraken met de werkgever.

Extra informatie

Wat keert deze verzekering uit? Bij 0-35% arbeidsongeschiktheid 80% van het inkomensverlies. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid aanvulling tot minimaal 70% van het verzekerd inkomen Bij volledige arbeidsongeschiktheid 10% van het verzekerd inkomen.
icon_arbeidsongeschikt

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent verzekerd voor alle oorzaken, tenzij er sprake is van een medische uitsluiting.

Extra informatie

Hebt u momenteel een WIA-uitkering voor gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u zich ook verzekeren. De dekking geldt alleen voor andere ziektes dan die waarvoor u de WIA-uitkering hebt. Toename van psychische klachten is in alle gevallen uitgesloten.
icon_criterium-ao

Criterium arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid moet er sprake zijn van een ziekte, gebrek of ongeval. Dit is vastgesteld door een arts. U kunt uw werkzaamheden hierdoor (gedeeltelijk) niet meer uitvoeren.

Extra informatie

Wij volgen voor de vaststelling van de mate en de oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid het oordeel en de beslissing van UWV.
icon_wanneer-keren-wij-uit

Wanneer keren we uit?

Als u langer dan twee jaar ziek bent. Na twee jaar loondoorbetaling wordt u herplaatst in een aangepaste functie of ontslagen wegens arbeidsongeschiktheid. Wij vullen uw inkomen dan aan tot minimaal 70%.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als u vanwege ziekte verzuimde op de ingangsdatum van de verzekering of als u de premie niet betaalt. Als er sprake is van een uitsluiting op de polis. Of bij fraude en verzwijging.

Extra informatie

Arbeidsongeschiktheid die veroorzaakt is door uw eigen opzet, roekeloosheid of gebruik van verdovende middelen is niet verzekerd. Wilt u meer weten over de situaties waarin wij niet uitkeren? Lees dan onze polisvoorwaarden.
icon_let-op

Let op

Sluit u de verzekering via uw werkgever? Dan wordt de premie ingehouden op uw bruto maandinkomen. Betaalt u de premie rechtstreeks aan ons en niet via uw loon? Dan is de premie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.
icon_speciaal

Extra: minder dan 35% arbeidsongeschikt

U ontvangt ook een uitkering bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid, afhankelijk van de cao van uw werkgever.
icon_medisch

Gezondheid

We stellen u een aantal vragen over uw gezondheid. Afhankelijk van uw antwoorden ontvangt u mogelijk een uitsluiting op de polis. Sluit u de verzekering via uw werkgever? Bij aanmelding binnen zes maanden na indiensttreding stellen wij geen vragen over uw gezondheid.
icon_wachttijd

Wachttijd

Mogelijk stelt onze medisch adviseur een wachttijd vast. Dit is afhankelijk van uw antwoorden op onze gezondheidsvragen. De wachttijd duurt maximaal 48 maanden. Wordt u ziek tijdens de wachttijd? Dan keren wij niet uit.

Extra informatie

De wachttijd geldt niet als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval.
icon_looptijd

Looptijd

De verzekering eindigt op de dag waarop u recht hebt op AOW, maar maximaal tot uw 67ste verjaardag.
icon_stijging

Indexering

De uitkering kan jaarlijks stijgen.

Extra informatie

De uitkering kan jaarlijks verhoogd met een variabel of vast percentage. Dit is afhankelijk van de contractafspraken met uw werkgever.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons. U kunt de verzekering beƫindigen in de genoemde situaties in polisvoorwaarden. De verzekering eindigt bij het bereiken van de 67-jarige leeftijd.