Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij deze verzekering maakt u in één keer een som geld over naar de verzekeraar (koopsom). U kiest zelf hoe de uitkering eruitziet, binnen wat mag van de Belastingdienst. U kunt kiezen voor een uitkering die maar een paar jaar loopt. Of een levenslange uitkering.

Extra informatie

De periodieke uitkering is bijvoorbeeld een uitkering per maand, om uw inkomen aan te vullen. Houd er rekening mee dat u inkomstenbelasting moet betalen over de uitkering.

Wat is verzekerd?

U kunt de verzekering voor uzelf en uw partner afsluiten.

Speciaal kenmerk

U kunt ervoor kiezen om de uitkering na uw overlijden (deels) te laten doorlopen voor uw partner.

Wat is niet verzekerd?

Waar moet ik op letten?

Overlijdt u (kort) na het afsluiten van de verzekering? Dan krijgt u soms minder geld dan u ooit overmaakte (koopsom). Dit kunt u voorkomen door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Voor deze verzekering hoeft u geen gezondheidsverklaring in te vullen. Een medische keuring is ook niet nodig.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Wij kunnen periodiek toetsen of u in leven bent. Uw nabestaanden moeten uw overlijden zo snel mogelijk melden.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie in één keer. Dit noemen we een koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Kiest u voor een levenslange uitkering (zonder einddatum)? Dan stopt de verzekering (en de uitkering) bij overlijden. Kiest u voor een tijdelijke uitkering (met einddatum)? Dan stopt de verzekering (en de uitkering) op de einddatum, of bij overlijden vóór deze einddatum.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U kunt de verzekering niet wijzigen of stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de afspraken die u met ons hebt gemaakt.