Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert maandelijks een bedrag uit als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. We betalen dit bedrag dan maandelijks aan de begunstigde.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf het verzekerd bedrag. We keren dit bedrag maandelijks uit tot de afgesproken einddatum. Overlijdt de begunstigde voor deze einddatum? Dan stopt de uitkering niet. We keren dan uit aan de erfgenamen van de begunstigde tot de afgesproken einddatum.

Indexatie van het verzekerde bedrag en/of uitkering

U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag jaarlijks te laten stijgen met 1, 2 of 3%. Ook kunt u er voor kiezen om na overlijden van de verzekerde de ingegane uitkering jaarlijks te laten stijgen met 1, 2 of 3%.

Extra informatie

Deze keuzes kunt u maken bij aanvang en gedurende de verzekering. Na overlijden van de verzekerde is een aanpassing niet meer mogelijk.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Of als u en/of de verzekerde informatie over uw/zijn gezondheid verzwijgt.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Niet verzekerd

Waar moet ik op letten?

Het kan zijn dat de begunstigde of de erfgenamen erfbelasting moeten betalen over het bedrag dat wij uitkeren. Veelal kan de begunstigde gebruik maken van de hoge partnervrijstelling.

Extra informatie

Daarnaast kan het zijn dat de begunstigde of de erfgenamen bij uitkering ook in box 3 belasting moeten betalen over de waarde van de toekomstige uitkeringen. Houd daar rekening mee. Loyalis is verplicht om deze gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Ook is soms een medische keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie per maand. De premie wordt jaarlijks op basis van leeftijd en verzekerd bedrag aangepast. Overlijdt de verzekerde en keren we een bedrag uit aan de begunstigde? Dan hoeft er geen premie meer betaald te worden.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering loopt af op de afgesproken einddatum of als u of de verzekerde overlijdt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen als nog geen bedrag is uitgekeerd. Hebben wij al wel een bedrag uitgekeerd? Dan loopt deze uitkering door volgens de afspraken die u met ons hebt gemaakt.