Nabestaandenverzekering Erfrente Wat is wel en niet gedekt door deze nabestaandenrenteverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een nabestaandenrenteverzekering?

Deze verzekering keert maandelijks een bedrag uit als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. We betalen dit bedrag dan maandelijks aan de begunstigde.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag. We keren dit bedrag maandelijks uit tot de afgesproken einddatum. Overlijdt de begunstigde voor deze einddatum? Dan stopt de uitkering niet. We keren dan uit aan de erfgenamen van de begunstigde tot de afgesproken einddatum.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet of minder uit?

Bij fraude. Of als u en/of de verzekerde informatie over uw/zijn gezondheid verzwijgt.
icon_let-op

Let op

Het kan zijn dat de begunstigde of de erfgenamen erfbelasting moeten betalen over het bedrag dat wij uitkeren. Veelal kan de begunstigde gebruik maken van de hoge partnervrijstelling.

Extra informatie

Daarnaast kan het zijn dat de begunstigde of de erfgenamen bij uitkering ook in box 3 belasting moeten betalen over de waarde van de toekomstige uitkeringen. Houd daar rekening mee. Loyalis is verplicht om deze gegevens aan te leveren bij de Belastingdienst.
icon_speciaal

Extra: indexatie van het verzekerde bedrag en/of uitkering

U kunt ervoor kiezen om het verzekerde bedrag jaarlijks te laten stijgen met 1, 2 of 3%. Ook kunt u er voor kiezen om na overlijden van de verzekerde de ingegane uitkering jaarlijks te laten stijgen met 1, 2 of 3%.

Extra informatie

Deze keuzes kunt u maken bij aanvang en gedurende de verzekering. Na overlijden van de verzekerde is een aanpassing niet meer mogelijk.
icon_medisch

Gezondheid

De verzekerde moet een gezondheidsverklaring invullen. De antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van de premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Ook is soms een medische keuring nodig.
icon_arbeidsongeschikt

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Niet verzekerd
icon_looptijd

Looptijd

De verzekering loopt af op de afgesproken einddatum of als u of de verzekerde overlijdt.
icon_premie

Premie

U betaalt de premie per maand. De premie wordt jaarlijks op basis van leeftijd en verzekerd bedrag aangepast. Overlijdt de verzekerde en keren we een bedrag uit aan de begunstigde? Dan hoeft er geen premie meer betaald te worden.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U kunt de verzekering stoppen als nog geen bedrag is uitgekeerd. Hebben wij al wel een bedrag uitgekeerd? Dan loopt deze uitkering door volgens de afspraken die u met ons hebt gemaakt.