Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp bij een verzekerd conflict. Ook krijg je tot een gemaximeerd bedrag vergoeding voor proceskosten, kosten van externe deskundigen etc.

Extra informatie

Wij hebben de uitvoering van de juridische hulp uitbesteed aan DAS. De verzekerde juridische hulp wordt tot het conflict voor de rechter komt door medewerkers van DAS verleend. Je kunt dus niet zelf een rechtshulpverlener inschakelen.

Wat is verzekerd?

Je krijgt jurdische hulp bij conflicten die we op deze kaart vermelden. De verzekering wordt samen met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij ons gesloten.

Verzekerd bedrag

De hoogte van van het verzekerde bedrag vind je op het polisblad, in de voorwaarden en in clausules.

Conflicten over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Juridische hulp als je het niet eens bent met de afwijzing van een schade door ons onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Of als je het niet eens bent met de manier waarop een schade door ons onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt behandeld.

Tuchtrecht

Jurdische hulp als je in een tuchtrechtprocedure betrokken raakt als gevolg van een beroepsfout en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering daar geen dekking voor biedt.

Opdrachtgever

Juridische hulp als je als gevolg van een beroepsfout een conflict met je opdrachtgever hebt en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering daar geen dekking voor biedt.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd voor opzet of strafzaken.

Aansprakelijkheidsverzekering

Je bent niet verzekerd voor conflicten over aansprakelijkheid waarvoor een aansprakelijkhiedsverzekering dekking biedt.

Faillissement en surseance

Je bent niet verzekerd voor conflicten die verband houden met faillissement of surseance van betaling.

Privé geschillen en hoedanigheid

Conflicten die geen verband houden met de normale en gebruikelijke werkzaamheden van je beroep of bedrijf vallen niet onder de dekking van deze verzekering. Er is geen dekking voor privé geschillen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering bestaat geen wachttijd. Niet verzekerd zijn conflicten die reeds voor de ingangsdatum bestaan.

Eigen risico

Niet standaard. Zie verder Keuze Rechtshulpverlener.

Keuze Rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. In sommige gevallen geldt een lager maximum voor externe kosten en geldt er een eigen risico.

Drempel

Je krijgt geen juridische hulp als je zaak over minder gaat dan EUR 250,00. Bij een straf- of tuchtzaak geldt geen minimumbedrag.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd voor conflicten in de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt de premie één keer per jaar. Je betaalt de premie aan degene van wie je de nota krijgt. Dat kan de tussenpersoon of de verzekeraar zijn. Je maakt zelf het bedrag over.   

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. Er geldt een opzegtermijn van een maand. Opzeggen doe je schriftelijk.