Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 25 jaar of ouder, die u niet dagelijks gebruikt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is een verplichte dekking. U kunt zich aanvullend verzekeren met de Beperkt Casco of Volledig Casco dekking.

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als u de oldtimer alleen recreatief gebruikt, een ander voertuig voor dagelijks gebruik hebt en niet meer dan 7.500 km per jaar rijdt met uw oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw oldtimer bij andere personen (derden) en/of andermans voertuig of spullen veroorzaakt. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeluk. Dit geldt ook voor een aanhangwagen die eventueel aan uw oldtimer gekoppeld is.

Reparatie

Bij reparatie of vervanging van de ruit via een door ons geselecteerd herstelbedrijf heeft u voordelen, zoals geen of een lager eigen risico. Bij reparatie van andere schades mag u kiezen wie de reparatie uitvoert.

Keuze: diefstal of total loss

Met een Beperkt Cascoverzekering heeft u dekking bij diefstal. De Volledig Cascoverzekering biedt ook dekking bij total loss. Wij vergoeden zowel bij diefstal als total loss de taxatiewaarde (waarde van de oldtimer op het moment van taxeren). Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn.

Keuze: schade door brand of natuur

De (Beperkt en Volledig) Cascodekking vergoedt schade door brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

Met een (Beperkt en Volledig) Cascoverzekering heeft u dekking voor schade als gevolg van een (poging tot) inbraak. Ook diefstal uit de oldtimer is gedekt.

Keuze: ruitschade

Bij een Beperkt Casco of een Volledig Cascoverzekering zijn de kosten van ruitreparatie of -vervanging verzekerd.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Bij een Cascoverzekering is schade aan uw oldtimer verzekerd. Een Volledig Cascoverzekering biedt ook ekking als de schade uw eigen schuld is.

Wat is niet verzekerd?

  • In ieder geval bij schade ontstaan door opzet, bij rijden zonder rijbewijs, door misbruik van alcohol of drugs en tijdens verhuur of vervoer tegen betaling.

Pechhulp

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Auto's met een bouwjaar na 1970 kunnen niet alleen WA verzekerd worden.

Eigen risico

Bij schade aan uw oldtimer auto is het eigen risico € 135 per gebeurtenis. Bij schade aan uw oldtimer motor is het eigen risico bij Beperkt Casco dekking € 90 en bij Volledig Casco € 135 per gebeurtenis.

Extra informatie

Zie de polisvoorwaarden voor uitgebreide informatie over eigen risico's.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. We vergoeden de schade als u minder dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.