Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht en vergoedt schade veroorzaakt door uw auto. Met de autoverzekering Beperkt Casco is ook schade aan uw eigen auto verzekerd door brand, natuur, diefstal/total loss, inbraak en ruitbreuk.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent aansprakelijk als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Slepen, vervangend vervoer, repatriëring of noodreparaties. De dekking verschilt per soort verzekering.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u de nieuwwaarde of BOVAG-waarde +10% vergoed, afhankelijk van de leeftijd van uw auto.

Extra informatie

Let op: Bij diefstal of joy-riding van uw auto vergoeden wij de schade als de auto aan de beveiligingseisen voldoet.

Reparatie

Neem bij schade of pech contact op met Aon Schade Service en u bent verzekerd van goede hulp. Door de goede samenwerking met de herstelbedrijven garanderen wij dat uw auto weer snel naar tevredenheid hersteld wordt.

Extra informatie

Als u uw schade of autoruit laat herstellen door de herstelbedrijven waarmee wij samenwerken heeft u geen of een laag eigen risico.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Laat uw ruitschade herstellen door een aangesloten herstelbedrijf. Op die manier heeft u een lager eigen risico van € 70 bij ruitschade en € 0 bij het herstellen van een sterretje. Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan is uw eigen risico € 250.

Inbraak

Diefstal uit de auto (inbraak), maar ook schade door (een poging tot) diefstal is verzekerd. We stellen daarbij wel eisen aan de beveiliging van uw auto. Het bouwjaar en cataloguswaarde van uw auto bepalen onder andere deze eisen.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.

Keuze: pechhulp

Pechhulp is standaard meeverzekerd als uw auto niet ouder is dan 25 jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Als de schade is veroorzaakt door opzet, tijdens het rijden zonder geldig rijbewijs of tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. In die gevallen keren wij de schade uit aan de tegenpartij en moet u deze uitkering aan ons terug betalen.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd. Denk aan schade door vandalisme, botsing door eigen schuld, omslaan, van de weg/in het water raken en elke andere plotselinge oorzaak van buiten de auto. Wilt u dit wel verzekeren? Sluit dan een Autoverzekering Volledig Casco af.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking, omdat u bijvoorbeeld ook schade aan uw auto door eigen schuld wilt verzekeren? Sluit dan een autoverzekering Volledig Casco af. Of kies voor een Rechtsbijstandverzekering Verkeer of een Schadeverzekering Inzittenden (SVI).

Extra informatie

Met de SVI zijn bestuurder en passagiers verzekerd als ze (letsel) schade krijgen door een ongeval.

Eigen risico

Bij reparatie door een aangesloten herstelbedrijf is uw eigen risico € 0. Kiest u voor een ander herstelbedrijf? Dan is uw eigen risico € 500. Kijk bij ruitschade voor de eigen risico's die daarvoor gelden.

Waar ben ik gedekt?

Bij uw polis ontvangt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u een korting op uw premie tot maximaal 80%. Claimt u wel een schade? Dan gaat uw kortingspercentage omlaag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.