Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, scooter, snorfiets aan anderen veroorzaakt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw voertuig schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Diefstal of total loss

Bij dekking Diefstal vergoeden wij bij een bromfiets, snorfiets, brommobiel als u 1e eigenaar bent: - de aanschafwaarde, als het voertuig niet ouder is dan 12 maanden. - het verzekerd bedrag, als het voertuig ouder is dan 12 maanden. Beide vergoedingen worden vanaf de leeftijd van 13 maanden verminderd met 1,8% per maand. Dagwaarde bij niet 1e eigenaar.

Extra informatie

Bij de fiets met hulpmotor vergoeden wij de aanschafwaarde als u de eerste eigenaar bent en de fiets met hulpmotor nog geen 36 maanden oud is. Als de verzekering is gesloten bij een tweewielhandelaar dan ontvangt u een nieuwe fiets met hulpmotor van gelijke merk en type. U krijgt de dagwaarde als u niet de eerste eigenaar bent.

Keuze: schade door brand of natuur

Bij de dekking Diefstal vergoeden wij schade door hagel,  sorm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden wij schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Bij dekking Aanrijding is schade aan uw voertuig verzekerd. Daarnaast zijn uw helm en kleding tot een maximum van € 350 verzekerd als uw voertuig bij de schadeoorzaak betrokken is.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (voertuigschade, letselschade en bijkomende kosten en schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, roekeloos gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als u het voertuig heeft opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten of u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen.

Extra informatie

Ook keren wij niet uit: bij schade door het tanken van verkeerde brandstof, als u langer dan 6 maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op uw voertuig, die jonger is dan 25 jaar? En staat hij niet als regelmatige bestuurder op het polisblad? Dan is schade niet verzekerd.

Eigen risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico van toepassing, Bij de dekkingen Diefstal en Aanrijding bedraagt het eigen risico per schadegebeurtenis € 125. Heeft u een fiets met hulpmotor? Dan heeft u een eigen risico van € 20 per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is uw eigen riscio € 300.0

Extra informatie

Het eigen risico bij vervanging van een ruit is € 150. Bij een ruitreparatie is er geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Landen die op de Groene Kaart staan, voorzover de landen niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

U krijgt tot maximaal 75% korting op uw premie als u geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.