Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ziekte, overlijden, beschadiging of diefstal. De doorlopende reisverzekering loopt een jaar. Een reis mag maximaal 60 dagen achter elkaar duren. U heeft de mogelijkheid om de reisduur te verlengen tot 180 dagen.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor: Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en Onvoorziene Uitgaven. Calamiteit. Aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde vakantieverblijf tot maximaal € 1.100. U kunt zelf kiezen voor aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Bij een ongeluk, ziekte of overlijden verleent de ANWB Alarmcentrale hulp. En regelt en verzorgt de noodzakelijke medische begeleiding tijdens de terugreis en geeft advies. Een calamiteit is een abnormale schadegebeurtenis veroorzaakt door bijvoorbeeld een ernstig vliegtuigongeval, molest zoals (burger)oorlog, opstand, oproer of terrorisme.

Medisch

Wij vergoeden de kosten van: (Tand)artsenbezoek, door (tand)arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen. Röntgenfoto’s, ziekenhuisopname en operatie. Wij adviseren u altijd eerst met de ANWB Alarmcentrale te overleggen.

Extra informatie

De dekking Medische kosten is een aanvullende dekking op uw ziektekostenverzekering. Uw zorgverzekering dekt niet in alle landen alle zorgkosten. Wij vergoeden het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekering. Het door u gekozen vrijwillig eigen risico op uw zorgverzekering vergoeden wij niet.

Bagage

Bij de variant Basis is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max. € 2.000, met een standaard eigen risico van € 100. Deze kunt u verlagen tot € 50. Bij de variant Uitgebreid is dit bedrag max. € 4.100, en u heeft geen eigen risico. U kunt wel kiezen voor een eigen risico van € 50. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Extra informatie

Bij dekking Bagage kunt u bij variant Uitgebreid ook diefstal en verlies van geld (wettige betaalmiddelen in de vorm van munten, bankbiljetten en cheques)  meeverzekeren. Per verzekerde per reis maximaal € 350 en per reisgezelschap per reis maximaal € 600.  Bij variant Uitgebreid kunt u een extra bedrag voor hobby-/sportuitrusting meeverzekeren. Per reisgezelschap per reis maximaal  € 600.

Keuze: bijzondere sporten

U bent verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten. Wij vergoeden o.a. de onvoorziene uitgaven, kosten skilessen en skipas voor de dagen dat u door ziekte, ongeval of aandoening er geen gebruik van kan maken.

Extra informatie

Ook vergoeden wij beschadigde, verloren of gestolen uitrusting en de huur van vervangende uitrusting. U bent alleen verzekerd voor de medische kosten als u de aanvullende dekking medische kosten heeft afgesloten.

Keuze: pech op reis

Bij pech of van buitenkomende schadegebeurtenis tijdens de reis met uw auto, motor, camper, caravan of vouwwagen krijgt u hulp van de ANWB Alarmcentrale.

Extra informatie

U krijgt hulp als uw motorvoertuig en/of aanhanger niet binnen twee werkdagen gerepareerd kan worden. Tevens worden loonkosten bij hulp langs de weg vergoed. En noodzakelijke kosten van transport en berging naar dichtstbijzijnde garage.

Keuze: ongevallen

Als u of de meeverzekerde personen als gevolg van een ongeval tijdens de reis komt te overlijden of blijvend invalide wordt keren wij een bedrag uit. Bij overlijden keren wij een vast bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit keren wij uit op basis van een percentage van het verzekerde bedrag.

Extra informatie

Het percentage bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld door een medisch adviseur.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de kosten voor het annuleren van uw reis. Moet u uw reis tussentijds afbreken? Dan vergoeden wij de reisdagen waarvan u en uw reisgenoten geen gebruik meer van konden maken.

Extra informatie

U bent ook verzekerd voor het annuleren van een bezoek aan een concert of theatervoorstelling. Een overzicht van de dekkingen van de annuleringsverzekering vindt u op de verzekeringskaart die bij de Doorlopende Annuleringverzekering staat.

Keuze: Vervangend vervoer en verblijf

U heeft recht op vergoeding als het motorvoertuig, fiets, caravan, vouwwagen of tent
niet meer gebruikt kan worden door: een onvoorzien van buitenkomende schadegebeurtenis in de periode vanaf 30 dagen voor de start van de reis tot het einde van de reis; een mechanische storing in de periode vanaf twee dagen voor de start van de reis tot het einde van de reis.

Extra informatie

De kosten voor het huren van een vervangend motorvoertuig en/of vervangend verblijf voor maximaal 30 dagen worden vergoed.

Keuze: Rechtsbijstand

U bent verzekerd voor gebeurtenissen tijdens de reis. Verzekerd is: verhaalsrechtsbijstand (verhalen van schade door een ander aan u of uw spullen) , contractrechtsbijstand (geschillen mbt contracten ivm met de reis), strafrechtsbijstand (strafzaak tegen u aangespannen) en een waarborgsom (voorschieten van waarborgsom maximaal € 12.500).

Wat is niet verzekerd?

  • Schade ontstaan door opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. Schade ontstaan door (poging tot) fraude. Schade die is ontstaan terwijl u onder invloed was. Bijvoorbeeld van alcohol, medicijnen, drugs, of soortgelijke middelen.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kijk goed naar de verschillen tussen de varianten Basis en Uitgebreid.

Eigen risico

Eigen Risico Bagage
Dekking Basis: standaard € 100 of keuze voor € 50. Dekking Uitgebreid: standaard € 0 of keuze voor € 50.

.

Waar ben ik gedekt?

Bij de variant Basis bent u verzekerd in Europa (inclusief Rusland tot de Oeral en Kaukasus, IJsland, Madeira, Azoren, Canarische Eilanden en niet-Europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee). Kiest u voor de variant Uitgebreid dan kunt ue kiezen tussen Europa- of Werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En u moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.