Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering zorgt ervoor dat u hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van u, uw reisgenoten of familieleden die thuis zijn. U kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij uw reisgedrag.

Wat is verzekerd?

SOS kosten: U  krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan uw gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden. Daarnaast bent u verzekerd voor de extra dekkingen die u heeft gekozen.

Keuze: medisch

U heeft recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Ook vergoeden we het verplichte eigen risico van uw zorgverzekering.

Keuze: bagage

U bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van uw bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de gekozen variant. Bij diefstal van een smartphone, tablet of laptop krijgt u van ons een refurbished toestel met dezelfde specificaties als deze beschikbaar is. Voor de vergoeding maken we gebruik van een afschrijvingstabel.

Een overzicht vind je hier.

Keuze: bijzondere sporten

Gaat u op wintersport of beoefent u een bijzondere sport? Hiermee bent u verzekerd voor hulpverlening of medische kosten als u een ongeval krijgt tijdens de beoefening ervan. De dekking Medische kosten moet ook zijn afgesloten. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Lijst bijzondere (winter)sporten: http://bit.ly/bijzsport

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijgt u hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van uw defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van uw vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.

Keuze: ongevallen

Krijgt u tijdens uw reis een ongeval waardoor u blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heeft u recht op een eenmalige uitkering.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

We vergoeden de kosten die de reisorganisatie u inrekening brengt bij een annulering. Ook als u een reis moet afbreken of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, ontvangt u een vergoeding. Verzekerde gebeurtenissen vindt u in de voorwaarden.

Keuze: reisadvies van de overheid

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft reisadviezen per land met behulp van kleuren. Wijzigt een kleur naar oranje of rood, dan krijgt u de kosten van annuleren vergoed als u de dekking "Terreuraanslagen en natuurrampen" heeft afgesloten en u binnen 4 weken naar dat gebied reist. De reis moet zijn geboekt voor de aanslag of ramp plaatsvond.

Zelf samengestelde reis

Dit is een reis die bestaat uit meerdere onderdelen (b.v. vlucht, bus transfer, hotel), die u zelf hebt geboekt bij verschillende reisorganisaties. Als één van die onderdelen uitvalt, dan moet u vaak extrakosten maken om op uw bestemming te komen. Wij vergoeden die kosten tot maximaal € 500 per persoon.

Keuze: Rechtsbijstand

U bent hiermee verzekerd van juridische hulp in het buitenland. Juridische hulp wordt binnen Europa zonder maximum vergoed. Buiten Europa is dat tot € 50.000.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder vindt u de belangrijkste uitsluitingen. Er zijn meer oorzaken waardoor u geen recht heeft op dekking, zoals opzet of gebruik van verdovende middelen. Alle uitsluitingen vindt u in de voorwaarden.

Zakelijke reizen

Er is geen dekking als u reis te maken heeft met uw beroep of werk, ook als stagiair.

Fraude

Wij keren niet uit als u ons opzettelijk probeert te misleiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op reis gaat u voorzichtig met uw bagage om. Als blijkt dat u zich niet verantwoordelijk heeft gedragen ten opzichte van reisgenoten en andere mensen en hun eigendommen, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

Afhankelijk van de gekozen variant geldt voor de rubriek Bagage een eigen risico per gebeurtenis:Budget (€ 75), Comfort (€ 50) of Premium (€ 0).

Voor rechtsbijstand is het eigen risico € 250 als u wil dat er een externe rechtshulpverlener wordt in geschakeld in plaats van een eigen juridisch specialist.

Maximale vergoedingen

Voor verschillende verzekerde onderdelen van de reis- en annuleringsverzekering gelden maximale vergoedingen. Deze vindt u in de voorwaarden.

Extra informatie

Woont u in België of Duitsland en heeft u geen Nederlandse basis zorgverzekering, dan

vergoeden wij maximaal € 30.000 aan medische kosten.

Vooraf toestemming voor de kosten

Gebeurt er iets en heeft u hulp nodig? Bel dan altijd eerst onze alarmcentrale. Als u dit niet doet, dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Sporten

Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) bent u niet niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen uit Europa of Wereld. Europa is inclusief alle landen aan de Middellandse Zee, zoals Israël, Egypte en Marokko. In Nederland bent u verzekerd als u minimaal één betaalde overnachting hebt geboekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U hoort zoveel mogelijk te doen om de schade te voorkomen en te beperken. Bel in geval van nood zo snel mogelijk de alarmcentrale. Doe aangifte bij de politie als er sprake is van verlies, diefstal of vermissing van bagage. U moet de schade kunnen aantonen.

Extra informatie

Meld de schade zo snel mogelijk bij ons. In de voorwaarden vindt u per gebeurtenis de termijn waarbinnen u de schade moet melden. Daar vindt u ook de overige verplichtingen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Uw verzekering begint op de datum die op de polis staat. De dekking gaat in als u of een andere verzekerde het huisadres verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer op het huisadres. De reis mag maximaal 60 dagen duren, tenzij er een ander aantal dagen op het polisblad staat.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.