Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (elektrische) fiets bij beschadigingen en diefstal. De doorlopende fietsverzekering geldt voor minimaal {aantal} jaar en u betaalt de premie per jaar of per maand.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je bromfiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Wij vergoeden in de eerste 3 jaar 100% van het verzekerde bedrag. Het 4e jaar 75%, het 5e jaar 60% en vanaf 6e jaar 50% van het verzekerde bedrag.

Keuze: pechhulp

U krijgt pechhulp bij pech onderweg. Met een (nood)reparatie bent u snel weer op weg. En is reparatie onderweg niet mogelijk, dan wordt u samen met uw fiets naar een tweewielerspecialst of naar huis gebracht. De materiaalkosten van (nood)reparaties ter plekke zijn voor uw eigen rekening.

Extra informatie

U krijgt pechhulp als in Nederland pech onderweg ontstaat door normaal gebruik van uw fiets. En u pech heeft vanaf 3 kilometer van uw (tijdelijke) woonadres of vakantieadres. U heeft 3 keer per kalenderjaar recht op pechhulp.

Keuze: schade door diefstal

Schade veroorzaakt door diefstal is verzekerd. Hieronder valt ook schade aan de fiets ontstaan bij een poging tot diefstal en ontstaan tijdens een periode van diefstal.

Keuze: schade aan je fiets

Alle schade aan uw (elektriche) fiets is verzekerd door een aanrijding of een val.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Verzekerd is het verhalen van schade die u heeft geleden door een verkeersongeval waarbij u met de fiets betrokken bent.

Extra informatie

Verhaalsrechtsbijstand is alleen geldig in (geografish) Europa, in Rusland tot en met de Oeral en in Turkije tot de Bospurus.

Keuze: Ongevallen

U ontvangt een uitkering wanneer u ten gevolge van een ongeval met een fiets:                  1. overlijdt. uitkering € 5.000.                                                                                                   2.geheel of gedeeltelijk invalide blijft. Uitkering maximaal € 10.000.                                  Deze dekking geldt ook tijdens het onderweg verrichten van noodreparaties aan de fiets.

Extra informatie

De dekking ongevallen is verzekerd over de hele wereld.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met uw (elektrische) fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Daarnaast is niet verzekerd schade die is ontstaan met uw toestemming, door opzet, door slijtage, onvoldoende onderhoud tijdens gebruik voor verhuur.

Extra informatie

Ook is niet verzekerd schade aan banden, bel, jasbeschermers, kabels, snelbinders en schade door krassen, de fiets zakeljk wordt gebruikt, bij diefstal de fiets niet op slot stond.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als u een fietsslot met het ART-keurmerk gebruikt.

Extra informatie

Een slot met een ART-keurmerk heeft altijd een opdruk met het ART-logo, het aantal sterren voor de categorie en een goedkeurnummer van vier cijfers.

Eigen risico

Eigen risico: bij diefstal: racefiets en ATB: 10% van het verzekerd bedrag en bij fiets € 0. Bij totaal verlies: racefiets en ATB: 20% van het verezkerd bedrag en bij (elektrische) fiets € 0. Bij beschadiging: racefiets en ATB: € 50 en bij fiets € 25.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Bij diefstal moet u ons de originele fietssleutels toezenden. Hiervan moet 1 sleutel gebruikssporen vertonen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.