Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De gehoorapparaatverzekering kent zowel binnens- als buitenshuis all-risk en werelddekking voor diverse gehoorapparaten en hoortoestellen.

Wat is verzekerd?

Materiële schade aan uw gehoorapparaat door verlies (diefstal of vermissing) of beschadiging door elk van buitenkomend onheil.

 

Extra informatie

diverse gehoorapparaten en hoortoestellen zoals:

cochleaire implantaten;

solo-apparatuur;

BAHA;

Vibrant;

Soundbridge;

andere gehoorapparaten en hoortoestellen.

Verzekerd bedrag

Aankoopwaarde zoals vermeld op het polisblad.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • schade ontstaan door aard of gebrek van het hoorhulpmiddel, als het hoorhulpdmiddel verloren is gegaan tijdens verzending per post, uitsluitend schrammen, krassen of deuken. Overige uitsluitingen vindt u in de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij verlies en vermissing bedraagt het eigen risico 10% van het schadebedrag met een minimum van € 50 per gebeurtenis en een maximum van € 375 per gebeurtenis. Voor overige schade(s) bedraagt het eigen risico € 50 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Maandelijkse premiebetaling is altijd via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering dagelijks opzeggen.