Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door brand, diefstal, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, sieraden en (audio-)apparatuur.

Verzekerd bedrag

We vergoeden maximaal het op het polisblad genoemde verzekerde bedrag. We vergoeden de nieuwwaarde van je spullen. Zijn je spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde? Dan krijg je de dagwaarde.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Sieraden

Deze zijn standaard verzekerd.

(Audio-) apparatuur

We vergoeden de waarde van je apparatuur. Zijn je spullen minder waard dan 40% van de nieuwwaarde dan krijg je dagwaarde uitgekeerd.

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel in de woning door vallen en stoten is niet verzekerd. Dit is wel mee te verzekeren.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren bijvoorbeeld niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.

Spullen buiten huis

Wij vergoeden de waarde van de goederen buiten de woning in andere gebouwen. Diefstal en vandalisme wordt alleen vergoed als er sporen van braak zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Check je polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

€ 300 bij schade door storm aan het huurdersbelang.

Overstroming

Overstroming is niet altijd verzekerd. Wij vergoeden geen schade door water doordat een dijk die beschermt tegen overstromingen uit zee, een groot binnenwater of een grote rivier is bezweken, overgelopen of gefaald.

Extra informatie

Het gaat om overstromingen als gevolg van een dijkbreuk bij een primaire waterkering. Deze bieden bescherming tegen overstromingen vanuit onder andere de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je inboedel/je spullen in je huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen schriftelijk of via onze website.