Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je je van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag kan maximaal 80% van je inkomen per jaar zijn.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt schade die je hebt als je inkomen door arbeidsongeschiktheid achteruitgaat.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel je nog kunt werken. En van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Extra informatie

Om de hoogte van je uitkering te bepalen, vermenigvuldigt de verzekeraar je arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

Je kiest een verzekering voor alle oorzaken. Of alleen voor een ongeval of bepaalde ziekte(n).

Criterium arbeidsongeschiktheid

Je kiest een verzekering voor als je jouw eigen beroep niet meer kunt uitoefenen. Ben je bereid om ander werk aan te nemen dat je nog wél kunt doen? Dan betaal je een lagere premie.

Wanneer keren we uit?

Je krijgt een uitkering als je voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij arbeidsongeschiktheid door eigen schuld of als je de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast.

Wachttijd

Je kiest zelf de periode waarin je nog geen uitkering krijgt: 14 dagen tot max. 104 weken.

Extra informatie

De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Ga je langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet je dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat je de verzekering kunt afsluiten stellen wij je een aantal vragen over je gezondheid. Deze vragen moet je eerlijk beantwoorden. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt je verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Indexering

De premie en de uitkering kunnen jaarlijks stijgen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste verzekeringsperiode kun je de verzekering dagelijks opzeggen schriftelijk of via onze website.