Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt breukschade aan het glas op het adres dat in je polis staat. Bij schade aan het verzekerde glas vergoeden we de herstelkosten. Dat doen we op basis van de nieuwwaarde van in soort en kwaliteit gelijkwaardig glas.

Wat is verzekerd?

Verzekerd bedrag

De kosten die nodig zijn om breukschade te herstellen. En - indien nodig - de kosten voor een tijdelijke noodvoorziening.

Breukschade aan glas

Als die schade plotseling en onvoorzien is ontstaan.

Andere schade dan breukschade

Alléén als dat in je polis staat.

Bijzondere glassoorten en locaties

Alléén als dat in je polis staat.

Vitrineglas

Alléén als dat in je polis staat.

Wat is niet verzekerd?

Andere schade dan breukschade

Behalve als dat in je polis staat.

Breukschade aan bijzondere glassoorten, of op bijzondere locaties

Behalve als dat in je polis staat.

Bijzondere gebeurtenissen, oorzaken en schades

Schade door verbouwing, verplaatsing, thermische breuk, eigen gebrek of een andere niet-verzekerde bijzondere oorzaak. Bijzondere schades zoals schade ontstaan tijdens leegstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Breukschade aanwezig vóór het afsluiten van de verzekering. Demontage van bijzondere objecten om glas te kunnen vervangen. Beschildering en beplakking.

Eigen risico

Als wij een eigen risico met u afspreken dan staat dat op het polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Je verzekert het glas op het adres dat in je polis staat.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na de eerste periode van drie jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen schriftelijk of via onze website.