Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt je juridische hulp bij een onverwacht conflict. Ook krijg je een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Extra informatie

Een medewerker van de verzekeraar levert de juridische hulpverlening.

Wat is verzekerd?

Je kiest zelf waarvoor je wel of niet verzekerd bent. Je kunt kiezen uit verschillende opties.

Keuze: verkeer

Juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan je auto door iemand anders.

Keuze: letsel

Juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Keuze: wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van je woning. Of conflicten met buren of de overheid over je woning.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Keuze: aankopen

Juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en telecom).

Keuze: familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Wat is niet verzekerd?

  • Als je het conflict te laat meldt. Ook echtscheiding, opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Nadat je de verzekering hebt afgesloten, is er een periode waarin je nog geen gebruik mag maken van de verzekering. Meestal is dat 3 tot 6 maanden. Hoe lang deze wachttijd duurt, hangt af van de dekking die je kiest.

Extra informatie

Conflicten die ontstaan tijdens deze wachttijd zijn niet gedekt.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de kosten die de verzekeraar maakt voor jouw juridische hulp.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen schriftelijk of via onze website.