Uitvaart Geld-verzekering Monuta Wat is wel en niet gedekt door deze uitvaartverzekering in geld?

icon_wat-is-een

Wat is een uitvaartverzekering in geld?

Met een Uitvaart Geld-verzekering bepaalt u zelf welk bedrag er voor uw nabestaanden beschikbaar is als u overlijdt. Hiermee kunnen zij uw uitvaartwensen uitvoeren. De verzekering bestaat alleen uit een geldbedrag en bevat geen pakket van diensten.
icon_voor-wie

Voor wie?

U verzekert een bedrag voor de uitvaart van uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Als u uw kinderen bij ons aanmeldt, zijn zij tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Als u 75 jaar of ouder bent, dan kunt u bij ons alleen gebruik maken van het Monuta Uitvaartfonds.

Extra informatie

Als één van de ouders minimaal drie maanden bij Monuta is verzekerd en geen betalingsachterstand heeft, dan gelden de volgende dekkingen voor een levenloos geboren kind: 1) Standaard dienstenpakket als de zwangerschap korter dan 20 weken was. 2) Declaratie uitvaartkosten tot maximaal het verzekerde bedrag van de best verzekerde ouder bij Monuta.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u het bedrag op basis van uw uitvaartwensen. Op www.monuta.nl/uitvaartkostenmeter berekent u uw uitvaartkosten. Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden dit bedrag vrij besteden.

Extra informatie

Op uw polis staat aan wie wij het verzekerde bedrag uitkeren als u bent overleden, dit noemen wij uw begunstigde.
icon_uitvaart

Keuze uitvaartverzorger

Wij verzorgen je uitvaart of je kiest zelf een uitvaartverzorger.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Als u de premie niet betaalt. Bij zelfdoding binnen 24 maanden na de ingangsdatum. Bij fraude, bij overlijden in een land waarvoor een negatief reisadvies geldt, bij overlijden door een oorlog, natuur- of kernramp. In de voorwaarden leest u wat er gebeurt in bovenstaande situaties.

Extra informatie

In het geval van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen ter voorbereiding hiervan volgen wij voor de uitkering het protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.
icon_let-op

Let op

Een uitvaart is persoonlijk en voor iedereen anders, de uitvaartkosten zijn daarom ook voor iedereen anders. Controleer op www.monuta.nl/uitvaartkostenmeter of met uw verzekeringsadviseur regelmatig of uw verzekering nog bij uw wensen past.
icon_speciaal

Extra: korting op de uitvaartnota

Als de uitvaart door Monuta Uitvaartverzorging N.V. verzorgd mag worden, ontvangen uw nabestaanden een korting op de uitvaartnota.
icon_medisch

Gezondheid

We stellen je een aantal vragen over je gezondheid. Je antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of je kunt de verzekering niet afsluiten.
icon_premie

Premie

U kiest zelf op basis van uw uitvaartwensen welk bedrag (minimaal € 1.500 en maximaal € 15.000,-) u verzekert voor uw uitvaart. Uw premie hangt onder andere af van het gekozen bedrag, uw leeftijd en de looptijd van de verzekering. U betaalt de premie tot uw 85e verjaardag.

Extra informatie

Het is ook mogelijk om de premie tot uw 65e verjaardag te betalen, voor een vastgestelde looptijd (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar) of ineens (koopsomstorting). Hieraan zitten voor- en nadelen, waarover wij of uw verzekeringsadviseur u graag informeren.
icon_stijging

Keuze: indexering

U kunt er voor kiezen om de Uitvaart Geld-verzekering jaarlijks te indexeren. Uw premie en het verzekerde bedrag wijzigen jaarlijks door de prijsontwikkelingen van uitvaartdiensten en -producten.

Extra informatie

U kunt er ook voor kiezen om uw verzekering niet te indexeren. Hierdoor blijven het verzekerde bedrag en de premie ongewijzigd. Het is mogelijk dat uw verzekerde bedrag dan niet voldoende is voor uw uitvaart.
icon_looptijd

Looptijd

U bent verzekerd vanaf het moment dat u de uitvaartverzekering afsluit én u de eerste premie heeft betaald. Ook na uw 85e verjaardag waarop de premiebetaling stopt.

Extra informatie

Als de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld als u 85 jaar bent of na een vastgestelde looptijd), dan stopt ook de jaarlijkse indexering van het verzekerde bedrag. Het is mogelijk dat uw verzekerde bedrag dan niet voldoende is voor uw uitvaart.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

U kunt het verzekerde bedrag verhogen of verlagen. Als u de verzekering wilt stopzetten, zijn er twee mogelijkheden. U kunt de verzekering premievrij maken, dan blijft er een bedrag bij ons gereserveerd voor uw uitvaart. U kunt de verzekering ook afkopen, dan keren wij een bedrag aan u uit.

Extra informatie

Als u uw verzekering premievrij maakt of afkoopt, betaalt u daarvoor kosten. Het is mogelijk dat door de kosten er geen waarde overblijft. De actuele kosten vindt u op www.monuta.nl/opzeggen.