Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een Uitvaart Geld-verzekering bepaalt u zelf welk bedrag er voor uw nabestaanden beschikbaar is als u overlijdt. Hiermee kunnen zij uw uitvaartwensen uitvoeren. De verzekering bestaat alleen uit een geldbedrag en bevat geen pakket van diensten.

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u het bedrag op basis van uw uitvaartwensen. Op www.monuta.nl/uitvaartkostenmeter berekent u uw uitvaartkosten. Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden dit bedrag vrij besteden.

Extra informatie

Op uw polis staat aan wie wij het verzekerde bedrag uitkeren als u bent overleden, dit noemen wij uw begunstigde.

Keuze: Uitvaartverzorger

Wij verzorgen uw uitvaart of u kiest zelf een uitvaartverzorger.

Voor wie is de verzekering?

U verzekert een bedrag voor de uitvaart van uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Als u uw kinderen bij ons aanmeldt, zijn zij tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Als u 75 jaar of ouder bent, dan kunt u bij ons alleen gebruik maken van het Monuta Uitvaartfonds.

Extra informatie

Als één van de ouders minimaal drie maanden bij Monuta is verzekerd en geen betalingsachterstand heeft, dan gelden de volgende gratis dekkingen voor een kind tot 18 jaar: 1) Standaard dienstenpakket als de zwangerschap korter dan 20 weken was. 2) Declaratie uitvaartkosten tot maximaal het verzekerde bedrag van de best verzekerde ouder bij Monuta.

Keuze: Wijziging verzekerd bedrag

U kunt het verzekerd bedrag verhogen of verlagen. Bij een verhoging kunnen we vragen over uw gezondheid stellen. Door het wijzigen van het verzekerd bedrag, wijzigt uw premie ook.

Wat is niet verzekerd?

  • In geval van fraude, verzwijgen of doorgeven van onjuiste informatie bij de aanvraag, betalingsachterstand, oorlog in Nederland, zelfdoding binnen 2 jaar na afsluiten van de verzekering en overlijden door natuur- of kernramp keren wij niet of minder uit. In de voorwaarden leest u wat er gebeurt in bovenstaande situaties.

Extra informatie

In het geval van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen ter voorbereiding hiervan volgen wij voor de uitkering het protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Waar moet ik op letten?

Een uitvaart is persoonlijk en voor iedereen anders, de uitvaartkosten zijn daarom ook voor iedereen anders. Controleer op www.monuta.nl/uitvaartkostenmeter of met uw verzekeringsadviseur regelmatig of uw verzekering nog bij uw wensen past.

Keuze: Korting op de uitvaartnota

Als de uitvaart door Monuta Uitvaartverzorging N.V. verzorgd mag worden, ontvangen uw nabestaanden een korting op de uitvaartnota.

Waar ben ik gedekt?

Met deze verzekering bent u in de hele wereld gedekt. 

Extra informatie

Er is geen dekking wanneer u overlijdt in een land waarvoor een negatief reisadvies geldt. Dit is niet van toepassing als het negatief reisadvies werd gegeven terwijl u al in het betreffende gebied was en aantoonbaar kan worden gemaakt dat de u dat gebied zo snel mogelijk wilde verlaten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voor aanvang van de verzekering stellen we u vragen over uw gezondheid en/of de gezondheid van de personen waarvoor u de verzekering afsluit. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de voorwaarden van uw verzekering of wij bieden u een alternatief product aan. U betaalt de premies zoals wij met elkaar afspreken.

Extra informatie

Wij willen iedereen de mogelijkheid geven om een verzekering af te sluiten voor de financiering van een afscheid met een goed gevoel. In sommige gevallen bieden wij een uitvaartverzekering aan met wachttijd voordat u verzekerd bent. Overlijdt u binnen de wachttijd, dan ontvangen uw nabestaanden 80% van de premie terug.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie vanaf uw Nederlandse betaalrekening per maand, kwartaal, half jaar of jaar. U betaalt geen extra kosten als u per jaar of in één keer (koopsom) betaalt. U betaalt premie tot de 85e verjaardag van de verzekerde.

Extra informatie

Het is ook mogelijk om de premie tot uw 65e verjaardag te betalen, voor een vastgestelde looptijd (bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar). Hieraan zitten voor- en nadelen, waarover wij of uw verzekeringsadviseur u graag informeren.

Premie

U kiest zelf op basis van uw uitvaartwensen welk bedrag (minimaal € 1.500 en maximaal € 15.000,-) u verzekert voor uw uitvaart. Uw premie hangt onder andere af van het gekozen bedrag, uw leeftijd en de looptijd van de verzekering. 

Keuze: indexering

U kunt er voor kiezen om de Uitvaart Geld-verzekering jaarlijks te indexeren. Uw premie en het verzekerde bedrag wijzigen jaarlijks door de prijsontwikkelingen van uitvaartdiensten en -producten. 

Extra informatie

U kunt er ook voor kiezen om uw verzekering niet te indexeren. Hierdoor blijven het verzekerde bedrag en de premie ongewijzigd. Het is mogelijk dat uw verzekerde bedrag dan niet voldoende is voor uw uitvaart.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf het moment dat u de uitvaartverzekering afsluit én u de eerste premie heeft betaald. U bent ook verzekerd na de afgesproken einddatum waarop uw premiebetaling stopt, deze datum staat op uw polis.

Extra informatie

Als de premiebetaling stopt (bijvoorbeeld als u 85 jaar bent of na een vastgestelde looptijd), dan stopt ook de jaarlijkse indexering van het verzekerde bedrag. Het is mogelijk dat uw verzekerde bedrag dan niet voldoende is voor uw uitvaart.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als u de verzekering wilt stopzetten, zijn er twee mogelijkheden. U kunt de verzekering premievrij maken, dan blijft er een bedrag bij ons gereserveerd voor uw uitvaart. U kunt de verzekering ook afkopen, dan keren wij een bedrag aan u uit.

Extra informatie

Als u uw verzekering premievrij maakt of afkoopt, betaalt u daarvoor kosten. Het is mogelijk dat door de kosten er geen waarde overblijft. De actuele kosten vindt u op www.monuta.nl/opzeggen.