Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Monuta Uitvaartverzekering geld bepaalt u zelf welk bedrag er voor uw nabestaanden beschikbaar is als u overlijdt. Hiermee kunnen zij uw uitvaartwensen uitvoeren. De verzekering bestaat alleen uit een geldbedrag en bevat geen pakket van diensten.

Wat is verzekerd?

U verzekert een vast bedrag bij overlijden. Bij het afsluiten van de verzekering bepaalt u het bedrag op basis van uw uitvaartwensen. Op www.monuta.nl/uitvaartkostenmeter berekent u uw uitvaartkosten. Na uw overlijden kunnen uw nabestaanden dit bedrag vrij besteden.

Extra informatie

Op uw polis staat aan wie wij het verzekerde bedrag uitkeren als u bent overleden, dit noemen wij uw begunstigde.

Keuze: Uitvaartverzorger

Wij verzorgen uw uitvaart of u kiest zelf een uitvaartverzorger.

Voor wie is de verzekering?

Deze verzekering is voor de kosten van de uitvaart. U kunt bijvoorbeeld uzelf, uw partner en/of uw kinderen verzekeren. Als u uw kinderen bij ons aanmeldt, zijn zij tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Extra informatie

Als één van de ouders minimaal drie maanden bij Monuta is verzekerd en geen betalingsachterstand heeft, dan geldt er een gratis kinderverzekering tot de 18e verjaardag van het kind. De gratis kinderverzekering is ook voor kinderen die tijdens de zwangerschap overlijden.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is minimaal € 6.500 en maximaal € 15.000. U kunt het verzekerd bedrag verhogen of verlagen. Bij een verhoging kunnen we vragen over uw gezondheid stellen. Door het wijzigen van het verzekerd bedrag, wijzigt uw premie ook.

Extra informatie

Voor Monuta klanten die een geldverzekering willen bijsluiten op een bestaande uitvaartverzekering, is het minimaal verzekerd bedrag € 1.500.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij zelfdoding binnen twee jaar na afsluiten van de verzekering, fraude, doorgeven van onjuiste informatie of verzwijging bij de aanvraag, betalingsachterstand en bij overlijden in een land met een negatief reisadvies, door oorlog in Nederland, door terrorisme, door atoomkernreacties en natuurrampen keren wij niet of minder uit.

Extra informatie

In het geval van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen ter voorbereiding hiervan volgen wij voor de uitkering het protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 

Waar moet ik op letten?

De premie kan jaarlijks per 1 januari gelijk blijven, hoger of lager worden. Of de premie wijzigt hangt af van de renteontwikkeling en indexatie; bij de berekening van de nieuwe premie houden we ook rekening met ontwikkelingen in sterfte en kosten. Uiterlijk 1 december ontvangt u een overzicht met de premie voor het volgende jaar.

Check regelmatig uw verzekering

Een uitvaart is persoonlijk en voor iedereen anders, de uitvaartkosten zijn daarom ook voor iedereen anders. Controleer met de uitvaartkostenmeter in Mijn Monuta of met uw verzekeringsadviseur regelmatig of uw verzekering nog bij uw wensen past.

Waar ben ik gedekt?

Met deze verzekering bent u in de hele wereld gedekt voor een uitvaart in Nederland. Als u overlijdt in het buitenland, dan betaalt u de transportkosten (repatriëring) vanuit uw verzekerd bedrag. Het is mogelijk dat u repatriëring hebt verzekerd op uw reis- of zorgverzekering.

Extra informatie

Er is geen dekking wanneer u overlijdt in een land waarvoor een negatief reisadvies geldt. Dit is niet van toepassing als het negatief reisadvies werd gegeven terwijl u al in het betreffende gebied was en aantoonbaar kan worden gemaakt dat u dat gebied zo snel mogelijk wilde verlaten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

De vragen over uw gezondheid en/of de gezondheid van de personen waarvoor u de verzekering afsluit, vult u bij het afsluiten van de verzekering naar waarheid in. Uw antwoorden kunnen resulteren in een premieverhoging of afwijzing. U bent verplicht om de premie te betalen tot het overlijden van de verzekerde(n).

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie vanaf uw Nederlandse betaalrekening via een automatische incasso machtiging per maand, kwartaal, half jaar of jaar. U betaalt geen extra kosten als u per jaar betaalt. U betaalt de premie tot het overlijden van de verzekerde.

Premie

Uw aanvangspremie hangt onder andere af van het totaal gekozen verzekerd bedrag, uw leeftijd en uw gezondheid. Jaarlijks kan uw premie wijzigen.

Extra informatie

Wij informeren u uiterlijk 1 december over de nieuwe premie. U kunt de verzekering stoppen of premievrij maken als u het niet eens bent met de nieuwe premie. De premie kan dalen als de rente stijgt. De premie kan stijgen als de rente daalt. Bij de berekening van de nieuwe premie op basis van de renteontwikkeling, houden we ook rekening met ontwikkelingen in sterfte en kosten.

Keuze: indexering

Uw verzekerd bedrag wijzigt jaarlijks door de prijsontwikkelingen van uitvaartdiensten en -producten, dit noemen we indexatie. De indexatie stopt als u 85 jaar wordt. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf het moment dat u de uitvaartverzekering afsluit én u de eerste premie heeft betaald. Zolang de premie wordt betaald, bent u verzekerd tot uw overlijden.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering stoppen (afkopen). U bent dan niet meer verzekerd. U kunt de verzekering premievrij maken als de waarde hoger is dan het minimum dat staat op www.monuta.nl/opzeggen. Uw premievrije waarde blijft bij ons staan tot het overlijden van de verzekerde.

Extra informatie

Als u uw verzekering stopt (afkoopt) of premievrij maakt, betaalt u daarvoor kosten. Het is mogelijk dat door de kosten geen waarde overblijft. Op www.monuta.nl/opzeggen staat de hoogte van de kosten en hoe u uw verzekering stopt of premievrij maakt. Als de premie wijzigt, dan kunnen de premievrije- en afkoopwaarden ook wijzigen.