Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Uw nabestaanden krijgen bij de natura uitvaartverzekering geen bedrag, maar Monuta regelt samen met uw nabestaanden uw uitvaart in Nederland. U kiest een pakket van diensten en producten én een vrij te besteden bedrag. Het vrij te besteden bedrag is te gebruiken voor kosten met betrekking tot de uitvaart die niet onder het pakket vallen.

Wat is verzekerd?

Uw verzekering bestaat uit een pakket van diensten en producten én een door u zelf gekozen vrij te besteden bedrag. Diensten en producten die niet in het pakket zitten, zoals grafrechten en crematiekosten, betalen uw erfgenamen uit het vrij te besteden bedrag.

Extra informatie

Het pakket van diensten en producten bestaat onder andere uit persoonlijke begeleiding van de nabestaanden door een Monuta uitvaartverzorger, de standaard uitvaartkist die bij dit pakket hoort, vervoer van de plaats van overlijden naar uw woonplaats in Nederland (waar ter wereld u ook bent) en opbaring in het uitvaartcentrum van Monuta of bij u thuis.

Keuze uitvaartverzorger

U kiest er voor dat uw uitvaart door Monuta wordt verzorgd. Kiezen uw nabestaanden voor een andere uitvaartverzorger? Dan vervalt het pakket van diensten en producten. Uw nabestaanden krijgen een vastgesteld bedrag dat wij overmaken op basis van nota’s die met uw uitvaart te maken hebben.

Extra informatie

Wilt u dat uw nabestaanden zelf de uitvaartverzorger kiezen én altijd het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd krijgen? Kies dan de Monuta Uitvaart Geld-verzekering.

Voor wie is de verzekering?

U verzekert de uitvaart in Nederland van uzelf, uw partner en/of uw kinderen. Als u uw kinderen bij ons aanmeldt, zijn zij tot 18 jaar gratis meeverzekerd. Als u op het moment dat u een uitvaartverzekering wilt afsluiten 75 jaar of ouder bent, dan kunt u bij ons alleen gebruik maken van het Monuta Uitvaartfonds.

Extra informatie

Als één van de ouders minimaal drie maanden bij Monuta is verzekerd en geen betalingsachterstand heeft, dan geldt er een gratis kinderverzekering 1) als de zwangerschap vóór 20 weken wordt afgebroken en 2) als het kind tussen 20 weken zwangerschap en 18e verjaardag overlijdt.

Standaard ongevallen- en rechtsbijstandsdekking

De ongevallendekking keert € 2.500,- extra uit voor uw uitvaart als uw overlijden een rechtstreeks gevolg is van een ongeval. De rechtsbijstandsdekking is voor als uw erfgenamen gezamenlijk betrokken zijn in een geschil met een derde partij dat te maken heeft met uw overlijden of uw uitvaart.

Keuze: Wijziging verzekerd bedrag

U kunt het vrij te besteden bedrag verhogen of verlagen. Bij een verhoging kunnen we vragen over uw gezondheid stellen. Door het wijzigen van het verzekerd bedrag, wijzigt uw premie ook.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij zelfdoding binnen twee jaar na afsluiten van de verzekering, fraude, doorgeven van onjuiste informatie of verzwijging bij de aanvraag, betalingsachterstand, oorlog in Nederland, verblijf in een land met een negatief reisadvies, terrorisme, atoomkernreacties, natuurrampen en emigratie keren wij niet of minder uit.

Extra informatie

In het geval van terrorisme, kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen en handelingen ter voorbereiding hiervan volgen wij voor de uitkering het protocol van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V.

Waar moet ik op letten?

Een uitvaart is persoonlijk en voor iedereen anders, de uitvaartkosten zijn daarom ook voor iedereen anders. Controleer met de uitvaartkostenmeter in Mijn Monuta of met uw verzekeringsadviseur regelmatig of uw verzekering nog bij uw wensen past.

Waar ben ik gedekt?

Met deze verzekering bent u in de hele wereld gedekt voor een uitvaart in Nederland. Overlijdt u in het buitenland, dan vergoeden wij de transportkosten als wij uw uitvaart verzorgen en deze kosten niet door een andere verzekering worden gedekt. Als de uitvaart buiten Nederland is, dan vergoeden wij alleen de in de polis omschreven producten en diensten.

Extra informatie

Er is geen dekking wanneer u overlijdt in een land waarvoor een negatief reisadvies geldt. Dit is niet van toepassing als het negatief reisadvies werd gegeven terwijl u al in het betreffende gebied was en aantoonbaar kan worden gemaakt dat u dat gebied zo snel mogelijk wilde verlaten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

De vragen over uw gezondheid en/of de gezondheid van de personen waarvoor u de verzekering afsluit, vult u bij het afsluiten van de verzekering naar waarheid in. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de voorwaarden van uw verzekering of wij bieden u een alternatief product aan. U betaalt de premies zoals wij met elkaar afspreken.

Extra informatie

In sommige gevallen bieden wij een uitvaartverzekering aan met wachttijd voordat u verzekerd bent. Overlijdt u binnen de wachttijd, dan ontvangen uw nabestaanden 80% van de premie terug.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie vanaf uw Nederlandse betaalrekening per maand, kwartaal, half jaar of jaar. U betaalt geen extra kosten als u per jaar betaalt. U betaalt premie tot de 85e verjaardag van de verzekerde.  

Extra informatie

Het is ook mogelijk om de premie tot uw 65e verjaardag te betalen. De premie wijzigt tijdens de looptijd door de jaarlijkse indexering. Het verzekerd bedrag is inclusief het pakket van diensten en producten minimaal € 7.000,- en maximaal € 15.000,-.

Premie

U kiest zelf op basis van uw uitvaartwensen welke verzekering u afsluit voor uw uitvaart. Uw premie hangt onder andere af van de gekozen verzekering, uw leeftijd, uw gezondheid en de looptijd van de verzekering.

Indexering

De premie wijzigt jaarlijks door de prijsontwikkelingen van uitvaartdiensten en -producten. Om in de toekomst de afgesproken diensten en producten voor uw uitvaart te kunnen leveren, passen we de waarde van het pakket van diensten en producten aan.

Extra informatie

U kunt er ook voor kiezen om uw verzekering niet te indexeren. Uw pakket van diensten en producten wordt dan omgezet in een Monuta Uitvaart Geld-verzekering. U ontvangt dan een nieuwe polis waarop het verzekerde bedrag staat vermeld.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bent verzekerd vanaf het moment dat u de uitvaartverzekering afsluit én u de eerste premie heeft betaald. U bent ook verzekerd na de afgesproken einddatum waarop uw premiebetaling stopt, deze datum staat op uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Als u de verzekering wilt stopzetten, zijn er twee mogelijkheden. U kunt de verzekering premievrij maken, dan blijft er een bedrag bij ons gereserveerd voor uw uitvaart. U kunt de verzekering ook afkopen, dan keren wij een bedrag aan u uit.

Extra informatie

Als u uw verzekering premievrij maakt of afkoopt, betaalt u daarvoor kosten. Het is mogelijk dat door de kosten geen waarde overblijft. De actuele kosten vindt u op www.monuta.nl/opzeggen.