Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk een ander verwondt of spullen van een ander beschadigt en je voor die schade wettelijk aansprakelijk bent. Wij regelen de schade voor jou en betalen tot het afgesproken verzekerde bedrag.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor jou en jouw gezinsleden die op jouw adres staan ingeschreven.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade veroorzaakt door een vriendendienst is tot maximaal  10.000,- verzekerd.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Schade door de eigen woning

Schade door de eigen woning aan een ander is verzekerd.

Keuze: jagersrisico

Het jagersrisico kun je meeverzekeren, maar je moet wel een jachtvergunning hebben.

Keuze: verhuur Onroerend Goed

Het gaat hier bijvoorbeeld om een tweede of derde woning die je uitsluitend voor de verhuur hebt.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of een misdrijf. Of schade aan je eigen spullen of die van je huisgenoten.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Niet verzekerd.

Schade door auto

Niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld in de polisvoorwaarden.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kun je kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. We verlengen je verzekering telkens met een jaar. We kunnen de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen via e-mail of een brief. Er geldt een opzegtermijn van een maand.