Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

De bestelauto genoemd op het polisblad.

Aansprakelijkheid (WA)

Aansprakelijkheid voor schade aan anderen veroorzaakt door uw bestelauto. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Keuze: beperkt Casco

De bestelbus is verzekerd tegen schade door een beperkt aantal oorzaken, zoals brand en diefstal. Andere oorzaken zijn niet gedekt. Ook schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Volledig Casco geeft een ruime dekking voor je werkmaterieel. Het werkmaterieel is onder andere verzekerd tegen schade die ontstaat in het verkeer, door onverwachte gebeurtenissen, door menselijk handelen en/of nalatigheid.

Keuze: hulpverlening

Hulpverlening na een ongeval bestaat uit het vervoer van de bestelauto naar een adres in Nederland. We regelen het ook het vervoer van de inzittenden naar een adres in Nederland.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Schade aan de auto-elektronica en/of aan de accessoires is meeverzekerd.

Keuze: aanvullende dekkingen

- ongevallen inzittenden dekking. - schade inzittenden dekking.
- rechtsbijstand dekking.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs.

Extra informatie

In sommige gevallen kunnen extra regels gelden zoals beveiligingseisen of extra eigen risico's. Vraag ernaar voordat u de verzekering afsluit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Dekkingsbeperkingen staan vermeld op de polis of in de polisvoorwaarden en zijn afhankelijk van de gekozen dekking.

Eigen risico

Het met u afgesproken eigen risico staat op de polis.

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde en soort werkmaterieel gelden er beveiligingseisen. De eisen staan genoemd in de polisvoorwaarden of op het polisblad.

Reparatie

Reparatie Bij alle schade heeft u de vrije keuze waar u de schade laat repareren. Als u de schade laat herstellen door een bedrijf dat erkend is door Stichting Schadegarant wordt het eigen risico verminderd met  150,- Deze vermindering gedlt niet voor ruitschade.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is geldig in Nederland en in het buitenland voor de landen die niet doorgestreept zijn op de Groene Kaart. De Groene Kaart ontvangt u bij deze verzekering.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen die te maken hebben met deze verzekering zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar of in termijnen betaalt. Ook kunt u kiezen om de premie zelf over te maken of te betalen via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering kan dagelijks worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen via e-mail of een brief.